Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Ewaluacja Mariola Kubas 41 344 52 23

Metoda student centered classroom z TIK jako narzędzie podnoszenia efektywności kształcenia ogólnego

Ewaluacja

Ewaluacja wdrożenia Innowacji Pedagogicznej i realizacji zajęć edukacyjnych wg Metody student centered classroom z TIK

W okresie od kwietnia do maja 2020r. nastąpiło pilotażowe wdrożenie metody student centered classroom z TIK poprzez przeprowadzenie 24 godzin zajęć edukacyjnych w 8 Szkołach Podstawowych – po 3 zajęcia w każdej SP z wykorzystaniem metody student centered classroom z TIK. Zajęcia zostały zrealizowane w formie zdalnej w klasach VI i VII w ramach przedmiotów: j. polski, j. angielski, j. niemiecki, historia, geografia, matematyka.
W zajęciach wzięło udział 87 uczniów z 8 Szkół Podstawowych Gminy Mirzec.

Skip to content