Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Zasada konkurencyjności Marzena Piwowarczyk501 493 940

Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic II EDYCJA

Zasada konkurencyjności

POSTĘPOWANIE nr 1/8.5.1/RPOWŚ/ZK/2021 (ZAKOŃCZONE):

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  W PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI POSTĘPOWANIU nr 1/8.5.1/RPOWŚ/ZK/2021 Z DNIA 08.03.2021 ROKU

Starachowice, dnia 08.03.2021 r.
​W związku z realizacją projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic II EDYCJA”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania Zasady Konkurencyjności Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

REALIZACJA KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW – ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC II EDYCJA
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
​Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowejPobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówieniaPobierz
Załącznik nr 2 – Oferta cenowaPobierz
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniuPobierz
Załącznik nr 4 – Wykaz usługPobierz
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowychPobierz
Załącznik nr 6 – Wzór umowyPobierz
Załącznik nr 7 – Wykaz osóbPobierz

POSTĘPOWANIE NR 7/8.5.1/RPOWŚ/ZK/2020 (ZAKOŃCZONE):

Starachowice, dnia 26.10.2020 r.
​W związku z realizacją projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic II EDYCJA”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania Zasady Konkurencyjności Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

PRZEPROWADZENIE SPECJALISTYCZNYCH KURSÓW DLA NAUCZYCIELI
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
​Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)

Komplet dokumentów do pobrania:

Informacja nr 2 dla wykonawców (z dn. 29.10.2020 r.)Pobierz
Informacja nr 1 dla wykonawców (z dn. 27.10.2020 r.)Pobierz
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (z dn. 27.10.2020 r.)Pobierz
Zaproszenie do złożenia oferty cenowejPobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówieniaPobierz
Załącznik nr 2 – Oferta cenowaPobierz
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniuPobierz
Załącznik nr 4 – Wykaz usługPobierz
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowychPobierz
Załącznik nr 6 – Wzór umowyPobierz
Załącznik nr 7 – Wykaz osóbPobierz

POSTĘPOWANIE NR 6/8.5.1/RPOWŚ/ZK/2020 (ZAKOŃCZONE):

Starachowice, dnia 24.09.2020 r.
​W związku z realizacją projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic II EDYCJA”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania Zasady Konkurencyjności Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

Dostawę sprzętu i wyposażenia Pracowni Technika Usług Fryzjerskich
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
​Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)

Komplet dokumentów do pobrania:

Informacja nr 1 dla wykonawców (z dn. 28.09.2020 r.)Pobierz
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (z dn. 28.09.2020 r.)Pobierz
Zaproszenie do złożenia oferty cenowejPobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówieniaPobierz
Załącznik nr 2 – Oferta cenowaPobierz
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniuPobierz
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowaniaPobierz
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowychPobierz
Załącznik nr 6 – Wzór umowyPobierz

POSTĘPOWANIE NR 5/8.5.1/RPOWŚ/ZK/2020 (ZAKOŃCZONE):

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  W PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI POSTĘPOWANIU nr 5/8.5.1/RPOWŚ/ZK/2020 Z DNIA 24.03.2020 ROKU

ZMIANA Z DNIA 02.04.2020 r.
Zamawiający informuje, iż wpłynęło zapytanie od Wykonawcy dotyczące treści szczegółowej charakterystyki przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do Zaproszenia. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami. W związku z powyższym modyfikacji ulega Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do zaproszenia. Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 07.04.2020 r. do godz. 12.00. Wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

INFORMACJA Z DNIA 01.04.2020 r.
Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści szczegółowej charakterystyki przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do Zaproszenia.  Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami. Wprowadzone zmiany oraz udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Szczegółowej Charakterystyki Przedmiotu Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

ZMIANA Z DNIA 31.03.2020 r.
Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści szczegółowej charakterystyki przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do Zaproszenia. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami. W związku z wprowadzonymi w Załączniku nr 1 Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia zmianami Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 06.04.2020 do godziny 12.00. Miejsce i forma składania ofert pozostają bez zmian. Modyfikacji ulega Zaproszenie do złożenia oferty cenowej oraz Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do zaproszenia. Wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

ZMIANA Z DNIA 30.03.2020r.
Zamawiający informuje, iż wpłynęło zapytanie od Wykonawcy dotyczące treści szczegółowej charakterystyki przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do Zaproszenia. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią. W związku z powyższym modyfikacji ulega Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do zaproszenia. Wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

ZMIANA Z DNIA 27.03.2020 r.
Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści szczegółowej charakterystyki przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do Zaproszenia. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami. W związku z powyższym modyfikacji ulega Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do zaproszenia. Wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Starachowice, dnia 24.03.2020 r.
W związku z realizacją projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic II EDYCJA”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania Zasady Konkurencyjności Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby  projektu „Kształcimy specjalistów- rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic – II EDYCJA” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Komplet dokumentów do pobrania:

Zestawienie otrzymanych ofert (z dn. 07.04.2020 r.)Pobierz
Informacja nr 5 dla wykonawców (z dn. 02.04.2020 r.)Pobierz
Informacja nr 4 dla wykonawców (z dn. 01.04.2020 r.)Pobierz
Informacja nr 3 dla wykonawców (z dn. 31.03.2020 r.)Pobierz
Informacja nr 2 dla wykonawców (z dn. 30.03.2020 r.)Pobierz
Informacja nr 1 dla wykonawców (z dn. 27.03.2020 r.)Pobierz
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (z dn. 02.04.2020 r.)Pobierz
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (z dn. 31.03.2020 r.)Pobierz
Zaproszenie do złożenia oferty cenowejPobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia (z dn. 02.04.2020 r.)Pobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia (z dn. 31.03.2020 r.)Pobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia (z dn. 30.03.2020 r.)Pobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia (z dn. 27.03.2020 r.)Pobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówieniaPobierz
Załącznik nr 2 – Oferta cenowaPobierz
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniuPobierz
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowaniaPobierz
Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych usługPobierz
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowychPobierz
Załącznik nr 7 – Wzór umowyPobierz

POSTĘPOWANIE NR 4/8.5.1/RPOWŚ/ZK/2020: (ZAKOŃCZONE):

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  W PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI POSTĘPOWANIU nr 4/8.5.1/RPOWŚ/ZK/2020 Z DNIA 03.02.2020 ROKU

Starachowice, dnia 03.02.2020 r.
​W związku z realizacją projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic II EDYCJA”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania Zasady Konkurencyjności Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW – ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC II EDYCJA” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
​Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowejPobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówieniaPobierz
Załącznik nr 2 – Oferta cenowaPobierz
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw wykluczeniaPobierz
Załącznik nr 4 – Wykaz osóbPobierz
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowychPobierz
Załącznik nr 6 – Wzór umowyPobierz
Załącznik nr 7 – Oświadczenie zleceniobiorcyPobierz

POSTĘPOWANIE NR 3/8.5.1/RPOWŚ/ZK/2020 (ZAKOŃCZONE):

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  W PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI POSTĘPOWANIU nr 3/8.5.1/RPOWŚ/ZK/2020 Z DNIA 29.01.2020 ROKU

Starachowice, dnia 03.02.2020 r.

Informacja o zmianie dokumentacji postępowania
Dokonano poprawy błędnego zapisy numeru postępowania w opisie koperty w której należy złożyć ofertę (ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ str. 7) oraz dokonano zmiany błędnej nazwy postępowania w załączniku nr 2 oraz 3. Zamieszczono poprawione zaproszenie oraz załączniki nr 2 i 3. Złożenie oferty w kopercie z niepoprawionym opisem nr postępowania oraz załączników nr 2 i 3 w wersji sprzed poprawy (przed 3 lutego 2020 r.) nie będzie powodowało odrzucenia oferty.
Zmiana treści ogłoszenia nie powoduje zmiany terminu składania ofert.

Starachowice, dnia 29.01.2020 r.

W związku z realizacją projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic II EDYCJA”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania Zasady Konkurencyjności Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

REALIZACJĘ KURSÓW/SZKOLEŃ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW – ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC II EDYCJA” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
​Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowejPobierz
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (aktualizacja 03.02.2020r.)Pobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówieniaPobierz
Załącznik nr 2 – Oferta cenowaPobierz
Załącznik nr 2 – Oferta cenowa (aktualizacja 03.02.2020r.)Pobierz
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw wykluczeniaPobierz
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw wykluczenia (aktualizacja 03.02.2020r.)Pobierz
Załącznik nr 4 – Wykaz usługPobierz
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowychPobierz
Załącznik nr 6 – Wzór umowyPobierz
Załącznik nr 7 – Wykaz osóbPobierz

POSTĘPOWANIE NR 2/8.5.1/RPOWŚ/ZK/2020 (ZAKOŃCZONE):

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  W PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI POSTĘPOWANIU nr 2/8.5.1/RPOWŚ/ZK/2020 Z DNIA 24.01.2020 ROKU

Starachowice, dnia 24.01.2020 r.
​W związku z realizacją projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic II EDYCJA”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania Zasady Konkurencyjności Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

REALIZACJĘ KURSÓW PRAWA JAZDY KAT. B DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW – ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC II EDYCJA” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
​Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowejPobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówieniaPobierz
Załącznik nr 2 – Oferta cenowaPobierz
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw wykluczeniaPobierz
Załącznik nr 4 – Wykaz usługPobierz
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowychPobierz
Załącznik nr 6 – Wzór umowyPobierz

POSTĘPOWANIE NR 1/8.5.1/RPOWŚ/ZK/2020 (ZAKOŃCZONE):

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  W PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI POSTĘPOWANIU nr 1/8.5.1/RPOWŚ/ZK/2020 Z DNIA 13.01.2020 ROKU

Starachowice, dnia 20.01.2020 r

Treść ogłoszenia została zmieniona
W załączniku nr 1 w części „Termin realizacji:” dla każdego zadania wprowadza się zapis: „Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminów realizacji kursów, zgodnie z potrzebami zrekrutowanych uczestników, jednak nie później niż z terminem zakończenia do 30.06.2021 r.”.

Starachowice, dnia 13.01.2020 r.

W związku z realizacją projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic II EDYCJA”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania Zasady Konkurencyjności Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

REALIZACJĘ KURSÓW PRAWA JAZDY KAT. B DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW – ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC II EDYCJA” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
​Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowejPobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówieniaPobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia (aktualizacja 20.01.20)Pobierz
Załącznik nr 2 – Oferta cenowaPobierz
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw wykluczeniaPobierz
Załącznik nr 4 – Wykaz usługPobierz
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowychPobierz
Załącznik nr 6 – Wzór umowyPobierz
Skip to content