Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Aktualności Viktoriia Kasperska (Kielce)690 382 182 Tetiana Szumielewicz (Starachowice)798 373 170

Centrum Wsparcia Integracyjnego

W związku z zakończeniem projektu „Razem Możemy Więcej” realizowanego przez Akademię Przedsiębiorstwa Spółki z o.o. w imieniu Prezesa Michała Zatorskiego oraz pracowników Akademii, chcemy serdecznie podziękować uczestnikom za aktywny udział. Za współpracę dziękujemy trenerom, wykładowcom, przewodnikom, kancelarii prawnej w Kielcach oraz partnerom wspierającym projekt: Poradni psychologiczno – pedagogicznej, Powiatowemu Urzędu Pracy w Starachowicach.

Głównym celem projektu było wsparcie aktywizacji zawodowej oraz integracji i aktywności społecznej cudzoziemców legalnie przebywających na terenie województwa Świętokrzyskiego. Wszystkie działania skierowane były do cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce, zamieszkujących obszar województwa Świętokrzyskiego. Wsparciem w projekcie zostało objętych ponad 500 osób (rodziny, dorośli, dzieci, młodzież, seniorzy).

W ramach projektu „Centrum Wsparcia Integracyjnego” zostały zorganizowane kursy języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania dla dwudziestu trzech grup osób dorosłych oraz dzieci. Zajęcia odbywały się zgodnie z harmonogramem w salach Akademii Przedsiębiorczości w Kielcach, Starachowicach, Skarżysku – Kamiennej. Tematyka i metoda nauczania dostosowana była do wieku uczestników, potrzeb i poziomu grup. Zajęcia przeprowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli języka polskiego jako obcego. W trakcie całego kursu panowała miła i przyjazna atmosfera, uczestnicy aktywnie zdobywali wiedzę i umiejętności posługiwania się językiem polskim. Na zakończenie każdego kursu uczestnicy otrzymali certyfikaty, potwierdzające uczestnictwo w kursie języka polskiego i nabycie nowych kompetencji.

W ramach kursów integracyjno – adaptacyjnych zostały zrealizowane zajęcia dla dwunastu grup. Każdy z uczestników otrzymał materiały dydaktyczne, opracowane przez trenerów. W trakcie kursu uczestnicy zapoznali się z systemem prawnym Polski, zasadami przebywania na terytorium RP, podejmowaniem pracy przez cudzoziemców, podstawowe zagadnienia prawa pracy, podejmowanie działalności gospodarczej przez cudzoziemców, ubezpieczenie społeczne, dostęp do edukacji, do świadczeń opieki zdrowotnej.    Uczestnicy mieli okazję zwiedzić Muzeum Historii Kielc, Muzeum Narodowe, Bazylikę Katedralną w Kielcach oraz obejrzeli wnętrza Pałacu Biskupów Krakowskich. Największą atrakcją stanowiło zwiedzanie Rezerwatu Przyrody Kadzielnia i znajdujących się tam jaskiń.  Na zakończenie kursu zorganizowano dla uczestników wyjazd do Krakowa w celu poznania ważnych dla historii Polski zabytków m.in. Wzgórze Wawelskie, Katedra na Wawelu, Bazylika Franciszkanów św. Franciszka z Asyżu, Pałac Arcybiskupów Krakowskich, Sukiennice, Rynek Starego Miasta, Kościół Mariacki.

Uczestnikom projektu udzielona została również pomoc prawna, psychologiczna i psychoterapeutyczna, mająca na celu poprawę zdrowia psychiczno-fizycznego w związku z doświadczeniem wojny i migracji, różnic kulturowych czy wynikających ze zmiany dotychczasowego otoczenia. Na każdym etapie realizacji projektu uczestnicy otrzymywali wsparcie asystenta integracyjnego w tłumaczeniu oraz w kontaktach z instytucjami publicznymi i prywatnymi.

W ramach projektu uczestnicy mogli skorzystać z doradztwa zawodowego oraz kursów zawodowych pn. „Kosmetyczka z elementami wizażu, stylizacji paznokci i rzęs”, „Magazynier z obsługą wózka widłowego”.

Uczestnicy projektu wzięli aktywny udział w konferencji pn. „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo dla Ukrainy”. Celem konferencji było pokazanie, że bliskie sąsiedztwo, wielokulturowość i różnorodność jest wartością, która wzbogaca, szczególnie w obliczu ogromu pracy jaką wykonało polskie społeczeństwo na rzecz Ukrainy po wybuchu wojny.

  Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku uczestnicy projektu otrzymali świąteczne paczki pomocy.

Pozytywne odczucia wynikające z udziału w projekcie były zauważalne na każdym etapie jego realziacji, uczestnicy czerpali wiele radości z nabywania nowych kompetencji, poznawania historii i kultury Polski a także ze wspaniałych i radosnych chwil spędzonych razem z osobami, będącymi w takiej samej, trudnej sytuacji. Realizacja projektu „Centrum Wsparcia Integracyjnego” przyniosła wiele wymiernych korzyści dla cudzoziemców i ich rodzin o czym świadczą ankiety ewaluacyjne oraz rozmowy bezpośrednie z uczestnikami. 


„Wsparcie to blask spojrzenia, ciepło dłoni……. To ciepła herbata i plasterek cytryny…, nadzieja na niebieskie jutro. Wsparcie to most, który ciągnie się od ramion do serca” (Kaja Kowalewska)

Kolejne grupy zakończyły kursy języka polskiego w ramach projektu „Centrum Wsparcia Integracyjnego”. Program wzbogacił uczestników o nowe umiejętności językowe, umożliwiając im pewniejsze funkcjonowanie w codziennym życiu oraz osiąganie sukcesów zawodowych.

Jeśli i Ty chcesz skorzystać z kursów językowych, zapraszamy do udziału.
Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej!

Wakacje w pełnym rozkwicie! Dwa niesamowite kursy integracyjno-adaptacyjne przyniosły uczestnikom fascynującą podróż przez historię i prawo Polski. Z pasją zwiedzaliśmy urokliwe zabytki Kielc i kulturową stolicę – Kraków. Wspólnie uczyliśmy się i integrowaliśmy w ramach projektu „Centrum Wsparcia Integracyjnego”.

Kolejne emocjonujące kursy już niebawem! Szczegóły na naszej stronie.

Aktualność z dnia: 30 grudnia 2022

Świąteczne pakiety pomocowe

Grudzień był obfity w działania w Akademii Przedsiębiorczości.

W ramach projektu „Centrum Wsparcia Integracyjnego” finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy, przekazaliśmy pakiety pomocowe dla osób, które uczestniczyły w kursach oraz poradnictwie psychologicznym. Wsparcie rzeczowe otrzymało kilkaset osób.

Mamy nadzieje, że przyczyniło się to do pojawienia się choć na chwilę uśmiechu na Waszych twarzach!

Z serdecznymi życzeniami pokoju i szczęścia w Nowy Rok

Zespół AP

W ramach projektu „Centrum Wsparcia Integracyjnego” zostały  zorganizowane  BEZPŁATNE kursy języka polskiego dla pięciu grup. Były to grupy osób dorosłych oraz dzieci. Zajęcia odbywały się zgodnie z harmonogramem w salach Akademii Przedsiębiorczości w Kielcach. Przed rozpoczęciem realizacji materiału uczestnicy uzupełnili pre testy, a w ostatnim dniu – post testy. W trakcie całego kursu  byli bardzo aktywni, zadawali dużo pytań, panowała miła i przyjazna atmosfera. Uczestnicy wzmocnili poczucie własnej wartości, zdobyli pewność w posługiwaniu się językiem polskim.

W ramach kursów integracyjno – adaptacyjnych zostały już zrealizowane zajęcia dla I i II grupy.  W pierwszym dniu kursu uczestnicy zapoznali się systemem prawnym Polski, zasadami przebywania na terytorium RP, wykładowca-prawnik przekazał informacje dotyczące podejmowania pracy przez cudzoziemców, w tym zakładania działalności gospodarczej. Uczestnicy dowiedzieli się także, jakie prawa im przysługują w zakresie dostępu do edukacji czy świadczeń opieki zdrowotnej. Kolejny dzień zajęć był o historii Polski, gdzie prowadzący-historyk zaprezentował ogólne informacje o Polsce, omówił symbole narodowe Polski, a także przekazał zebranym chronologicznie uporządkowany przekaz wiadomości o dziejach Polski od czasów prehistorycznych do współczesnych. Uczestnicy poznali także najważniejszych przedstawicieli polskiej historii i kultury.

Każdy miał możliwość zadawania pytań i rozstrzygania nurtujących go tematów. Uczestnicy otrzymali obszerny, opracowany przez trenerów konspekt zawierający wiele przydatnych dla nich informacji, a także materiały piśmiennicze.

Trzeci dzień kursu to zajęcia dydaktyczne z zakresu wiedzy kulturowej Polski – zwiedzanie wraz z przewodnikiem zabytków w Kielcach. Uczestnicy kursu zapoznali się z historią Kielc: lokalizacją, powstaniem miasta, zabytkami na rynku. Mieli okazję odwiedzić kieleckie muzea: m.in. Muzeum Historii Kielc, a w nim obejrzeć wystawę „Z dziejów Kielc”. Uczestnicy odwiedzili Bazylikę Katedralną w Kielcach oraz obejrzeli wnętrza Pałacu Biskupów Krakowskich. Dużą atrakcję stanowiło zwiedzanie Kadzielni – amfiteatru, rezerwatu geologicznego oraz jaskiń.

Kurs zakończyliśmy wspólnym dla obu grup wyjazdem do Krakowa w celu poznania i zwiedzenia zabytków w Krakowie. Grupy szkoleniowe wraz z przewodnikiem i tłumaczem zwiedziły Wzgórze Wawelskie, Katedrę na Wawelu z Dzwonem Zygmunta i grobami królewskimi oraz Smoczą Jamę. Po wielu wrażeniach uczestnicy udali się na odpoczynek i pyszny dwudaniowy obiad. Po przerwie obiadowej Drogą Królewską przeszliśmy na Rynek, gdzie przewodnik omówił funkcję średniowiecznego Rynku, opowiadał o Wieży Ratuszowej, Sukiennicach. Wycieczkę zakończyliśmy zwiedzaniem Kościoła Mariackiego, gdzie obejrzeliśmy ołtarz Wita Stwosza.

Dla zapewnienia pełnego komfortu uczestnikom grupy i sprawnego przebiegu kursu w zajęciach uczestniczył tłumacz, który służył pomocą przy trudnych i niezrozumiałych kwestiach. Język tłumaczenia dostosowany był do potrzeb grupy. Uczestnicy pełni wrażeń i zadowoleni wrócili do Kielc. Każdy otrzymał certyfikat potwierdzający uczestnictwo w zajęciach. W najbliższym czasie realizacja kolejnych kursów w ramach projektu „Centrum Wsparcia Integracyjnego”.

Akademia Przedsiębiorczości Spółka z o.o. realizuje projekt „Centrum Wsparcia Integracyjnego” finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy przekazanych na realizację Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla cudzoziemców w ramach konkursu ofert „Razem możemy więcej – Pierwsza edycja Programu Aktywizacyjnego dla cudzoziemców na lata 2022-2023”. Projekt oferuje cudzoziemcom przebywającym legalnie na terenie województwa kompleksowe wsparcie w rozwiązywaniu ich problemów integracyjno – adaptacyjnych – m.in. dzięki oferowanej pomocy i asyście asystenta integracyjnego w różnych obszarach życia indywidualnego i społecznego, opiece prawnej, psychologicznej oraz realizacji potrzeb zidentyfikowanych w diagnozie i w indywidualnej ścieżce integracji społecznej, a także w rozwiązywaniu problemów pojawiających się na bieżąco.

W ramach tego projektu zorganizowane zostaną BEZPŁATNE kursy języka polskiego, integracyjno – adaptacyjne oraz kursy i szkolenia zawodowe.

Akademia Przedsiębiorczości Spółka z o.o. rozpoczyna realizacje projektu „Centrum Wsparcia Integracyjnego” finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy przekazanych na realizację Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla cudzoziemców w ramach konkursu ofert „Razem możemy więcej – Pierwsza edycja Programu Aktywizacyjnego dla cudzoziemców na lata 2022-2023”

Celem głównym  projektu jest wsparcie aktywizacji zawodowej oraz integracji i aktywności społecznej 300 cudzoziemców legalnie przebywających na terenie województwa świętokrzyskiego.

Szczegółowe informacje można odnaleźć na stronie projektu:
Centrum Wsparcia Integracyjnego – Akademia Przedsiębiorczości

Aktualności

Skip to content