Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Rekrutacja uczniowie Sylwia Pocheć 41 242 92 60

Akademia Programowania

Rekrutacja uczniowie

Rekrutacja uczniów do projektu „Akademia Programowania” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Z dniem 14.09.2020 r. Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Starachowicach rozpoczynają  rekrutację uczniów do projektu „Akademia Programowania” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Starachowicach, którzy nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zainteresowani uczniowie powinni złożyć w II LO kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej w wersji elektronicznej, w wersji papierowej w sekretariacie szkoły oraz w biurze projektu Akademii Przedsiębiorczości: ul. Zgodna 2 pokój na 6, 27-200 Starachowice.

Termin rekrutacji IX-X 2020 r. lub do momentu utworzenia kompletnych grup szkoleniowych.


Warunkiem obligatoryjnym zakwalifikowania do projektu jest:

-posiadanie statusu ucznia II Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach;
-zgoda rodzica na udział w projekcie „Akademia Programowania” – dotyczy tylko uczniów niepełnoletnich.

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do projektu  przedstawione zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie „Akademia Programowania”.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie rodzic/opiekun prawny ucznia powinien złożyć w szkole, do której uczęszcza uczeń wypełnione i podpisane dokumenty:

Nazwa dokumentuPobierz: 
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie regulamin
Ankieta rekrutacyjna.doc.pdf

Zapraszamy do udziału w projekcie ! Liczba miejsc jest ograniczona.

Skip to content