Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Rekrutacja nauczyciele Sylwia Pocheć 41 242 92 60

Akademia Programowania

Rekrutacja nauczyciele

Rekrutacja nauczycieli do projektu „Akademia Programowania” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Z dniem 14.09.2020 r. Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Starachowicach rozpoczynają  rekrutację nauczycieli do projektu „Akademia Programowania” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie nauczyciele zatrudnieni w II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Starachowicach, którzy nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zainteresowani powinni złożyć w II LO kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami dostępny poniżej w wersji elektronicznej, w wersji papierowej w sekretariacie szkoły oraz w biurze projektu Akademii Przedsiębiorczości: ul. Zgodna 2 pokój na 6, 27-200 Starachowice.

Termin rekrutacji IX-X 2020 r. lub do momentu utworzenia kompletnych grup szkoleniowych.

Warunkiem obligatoryjnym zakwalifikowania do projektu jest:

-posiadanie statusu nauczyciela  II Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach;
-rekomendacja Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego potwierdzająca zasadność udziału w wybranej formie wsparcia.

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do projektu  przedstawione zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w projekcie „Akademia Programowania”.

Nazwa dokumentuPobierz: 
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w projekcie regulamin
Ankieta rekrutacyjna.doc.pdf
Rekomendacja dyrektora szkoły.doc.pdf
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.doc.pdf
Zaświadczenie o zatrudnieniu.doc.pdf

Zapraszamy do udziału w projekcie ! Liczba miejsc jest ograniczona.

Skip to content