Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

W dniu 01.11.2019 roku Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. wraz z Partnerami projektu: Powiatem Starachowickim oraz Specjalną Strefą Ekonomiczną rozpoczęła realizację projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic II EDYCJA”.

Celem głównym projektu jest rozwój i podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego: Technikum nr 1, Technikum nr 2 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Starachowicach w kontekście przyszłego zatrudnienia absolwentów tych szkół na rynku pracy.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Skip to content