Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Rozeznanie rynku Sylwia Pocheć41 242 92 60

TAK dla TIK w Gminie Mirzec

Rozeznanie rynku

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Z DNIA 02.10.2018 ROKU (ZAKOŃCZONE):

Rozeznanie rynku nr 4/8.3.3/RPO WS/RR

​Wtorek, 02 października 2018 r.
W związku z realizacją projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku na:

OPRACOWANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH ORAZ SPECYFIKACJI POMOCY DYDAKTYCZNYCH I NARZĘDZI TIK DLA 8 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE MIRZEC W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „TAK dla TIK w Gminie Mirzec” Poddziałanie 8.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowejPobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówieniaPobierz
Załącznik nr 2 – Oferta cenowaPobierz
Załącznik nr 3 – Oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań Pobierz
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczeniaPobierz

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  Z DNIA 25.09.2018  ROKU (ZAKOŃCZONE):

Rozeznanie rynku nr 3/8.3.3/RPO WS/RR

​​Wtorek, 25 września 2018 r.
W związku z realizacją projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku na:

OPRACOWANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH ORAZ SPECYFIKACJI POMOCY DYDAKTYCZNYCH I NARZĘDZI TIK DLA 8 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE MIRZEC W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „TAK dla TIK w Gminie Mirzec” Poddziałanie 8.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowejPobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówieniaPobierz
Załącznik nr 2 – Oferta cenowaPobierz
Załącznik nr 3 – Oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań Pobierz
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczeniaPobierz

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  Z DNIA 24.09.2018 ROKU (ZAKOŃCZONE):

Rozeznanie rynku nr 2/8.3.3/RPO WS/RR

​​Poniedziałek, 24 września 2018 r.
W związku z realizacją projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku na:

„Zakup miejsc na studiach podyplomowych dla uczestników projektu TAK dla TIK w Gminie Mirzec, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie RPSW.08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe).

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowejPobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówieniaPobierz
Załącznik nr 2 – Oferta cenowaPobierz
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniuPobierz
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowychPobierz

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  Z DNIA 17.09.2018 ROKU (ZAKOŃCZONE):

Rozeznanie rynku nr 1/8.3.3/RPO WS/RR

Poniedziałek, 17 września 2018 r.
W związku z realizacją projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku na:

OPRACOWANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH ORAZ SPECYFIKACJI POMOCY DYDAKTYCZNYCH I NARZĘDZI TIK DLA 8 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE MIRZEC W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „TAK dla TIK w Gminie Mirzec”  Poddziałanie 8.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowejPobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówieniaPobierz
Załącznik nr 2 – Oferta cenowaPobierz
Załącznik nr 3 – Oświadczenia Wykonawcy o braku powiązańPobierz
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczeniaPobierz

Skip to content