Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Rekrutacja uczniowie Sylwia Pocheć41 242 92 60

TAK dla TIK w Gminie Mirzec

Rekrutacja uczniowie

Rekrutacja uczniów do projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Z dniem 29.11.2018 r. Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. rozpoczyna  rekrutację uczniów do projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie ze szkół podstawowych w Gminie Mirzec:

Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Gadce
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem
Szkoła Podstawowa im. Eugenii Staniewskiej w Małyszynie
Szkoła Podstawowa im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach
Szkoła Podstawowa w Trębowcu
Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Kupczyka w Tychowie Starym

Warunkiem zakwalifikowania do projektu jest:

-złożenie w szkole podstawowej poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
-zgoda rodzica na udział w projekcie „TAK dla TIK w Gminie Mirzec”.

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec” przedstawione zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekciePobierz regulamin

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie rodzic/opiekun prawny ucznia powinien złożyć w szkole, do której uczęszcza uczeń wypełnione i podpisane dokumenty:

Nazwa dokumentuPobierz: 
Ankieta rekrutacyjna dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Gadce.pdf
Ankieta rekrutacyjna dla uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem.pdf
Ankieta rekrutacyjna dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Eugenii Staniewskiej w Małyszynie.pdf
Ankieta rekrutacyjna dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu.pdf
Ankieta rekrutacyjna dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach.pdf
Ankieta rekrutacyjna dla uczniów Szkoły Podstawowej w Trębowcu.pdf
Ankieta rekrutacyjna dla uczniów Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym.pdf
Ankieta rekrutacyjna dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Kupczyka w Tychowie Starym.pdf
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.pdf

Formularze zgłoszeniowe do projektu wraz z załącznikami w wersji papierowej dostępne są w każdej szkole  oraz w biurze projektu: ul. Zgodna 2 pokój na 6, 27-200 Starachowice.

Zapraszamy do udziału w projekcie !

Skip to content