Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Serdecznie zapraszamy Pracowników Powiatowych Urzędów Pracy do zapoznania się z ofertą szkoleń on-line realizowanych w KWIETNIU 2021 r.

Szkolenia on-line realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z § 23 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ. U. poz. 652)

Skip to content