Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Drukuj Listę Szkoleń

Filtracja szkoleń

Rodzaj

Gwarantowane OBYWATEL UKRAINY W POLSKIM URZĘDZIE PRACY Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ostatnie zmiany w przepisach

Termin: 27 maja 2022
Lokalizacja: Online
Lech Antkowiak

REJESTRACJA BEZROBOTNYCH / POSZUKUJĄCYCH PRACY ze szczególnym uwzględnieniem rejestracji obywateli Ukrainy

Termin: 23 maja 2022
Lokalizacja: Online
dr Mariusz Śmigiel

Prawidłowa realizacja i rozliczenie projektów współfinansowanych ze środków EFS. Przygotowanie pracowników PUP do sprawozdawczości z realizowanych projektów.

Termin: 30 maja 2022
Lokalizacja: Online
Trener PSZ
Zmiana godziny rozpoczęcia szkolenia na 12.00 (do godz. 15.15)

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – NOWELIZACJA PRZEPISÓW

Termin: 31 maja 2022
Lokalizacja: Online
Trener PSZ
Godz. 12.00-15.00

Gwarantowane Efektywna realizacja usług Publicznych Służb Zatrudnienia w 2022r. oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – warsztat pracy dla pracowników PUP, pośredników, doradców zawodowych, doradców klienta i specjalistów ds. rozwoju zawodowego. Skuteczna aktywizacja bezrobotnych, pomoc dla pracodawców i przewidywane zmiany przepisów

Termin: 26 maja 2022
Lokalizacja: Online
Lech Antkowiak

REALIZACJA USŁUG I INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY W 2022R. W OBLICZU ZMIENIAJĄCEJ SIĘ SYTUACJI – SZKOLENIE WZMACNIAJĄCE KOMPETENCJE POŚREDNIKÓW PRACY  I DORADCÓW ZAWODOWYCH

Termin: 31 maja 2022
Lokalizacja: Online
Trener PSZ
Godz. 8.30

STOSOWANIE PRZEPISÓW KPA W OPARCIU O REALIZACJĘ USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O DORĘCZENIACH ELEKTRONICZNYCH

Termin: 24 maja 2022
Lokalizacja: Online
dr Mariusz Śmigiel

REALIZACJA WYBRANYCH INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY W KONTEKŚCIE ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY DE MINIMIS– PRAKTYCZNY WARSZTAT DLA PRACOWNIKÓW PUP

Termin: 24 maja 2022
Lokalizacja: Online
Lidia Kaczmarek
Godzina 12.00 - 15.00

Gwarantowane POSTĘPOWANIE KONTROLNE PROWADZONE PRZEZ PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA W ODNIESIENIU DO ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ORAZ COVID-19

Termin: 30 maja 2022
Lokalizacja: Online
dr Mariusz Śmigiel
Skip to content