ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  Z DNIA 17.03.2017 ROKU

Piątek, 17 marca 2017 r.
W związku z realizacją projektu „Aktywni w biznesie – dziś, jutro, zawsze”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności  … dotyczące rozeznania rynku w celu wybrania najkorzystniejszej oferty Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

„PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNEGO DORADZTWA „MÓJ BIZNESPLAN”
na potrzeby realizacji
projektu „Aktywni w biznesie – dziś, jutro, zawsze”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 10 – Otwarty rynek pracy
Działanie 10.4 - Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy
Poddziałanie 10.4.1 - Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych


Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy Pobierz
Załącznik nr 4 Doświadczenie Oferenta Pobierz
Załącznik nr 5 Wzór umowy Pobierz
Załącznik nr 6 Oświadczenie Zleceniobiorcy Pobierz

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Wyniki postępowania                                                            Pobierz

 


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  Z DNIA 02.06.2016 ROKU

Czwartek, 2 czerwca 2016 r. W związku z realizacją projektu „Aktywni w biznesie – dziś, jutro, zawsze”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności  … dotyczące rozeznania rynku w celu wybrania najkorzystniejszej oferty Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

„PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNEGO DORADZTWA „MÓJ BIZNESPLAN”
na potrzeby realizacji
projektu „Aktywni w biznesie – dziś, jutro, zawsze”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 10 – Otwarty rynek pracy
Działanie 10.4 - Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy
Poddziałanie 10.4.1 - Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych


Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy Pobierz
Załącznik nr 4 Doświadczenie Oferenta Pobierz
Załącznik nr 5 Wzór umowy Pobierz

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Wyniki postępowania                                                    Pobierz

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  Z DNIA 20.05.2016 ROKU

Piątek, 20 maja 2016 r.
W związku z realizacją projektu „Aktywni w biznesie – dziś, jutro, zawsze”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności  … dotyczące rozeznania rynku w celu wybrania najkorzystniejszej oferty Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

„PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNEGO DORADZTWA „MÓJ BIZNESPLAN”
na potrzeby realizacji
projektu „Aktywni w biznesie – dziś, jutro, zawsze”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 10 – Otwarty rynek pracy
Działanie 10.4 - Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy
Poddziałanie 10.4.1 - Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych


Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy Pobierz
Załącznik nr 4 Doświadczenie Oferenta Pobierz

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Unieważnienie postępowania                                                            Pobierz

 

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab