W związku z uzyskaniem wpisu do BUR z dniem 23 lutego 2017 (po weryfikacji Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. ma możliwość organizacji szkoleń i doradztw dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw,  których celem  jest nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw.

Operatorem projektu w województwie świętokrzyskim jest Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa (dla przedsiębiorców z terenu miast Skarżyska-Kamiennej, Starachowic i Ostrowca Świętokrzyskiego) oraz Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (dla przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem miast Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski).

Informacje dotyczące dofinansowania:
-Wartość dofinansowania dla jednego przedsiębiorstwa wynosi 60 000 PLN na cały okres realizacji projektu, natomiast dofinansowanie dla pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego pracownika nie może przekroczyć kwoty 6000 PLN.

-Poziom refundacji uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa, przynależności do preferowanych grup docelowych oraz usług i wynosi 80% (dla mikro i małych przedsiębiorstw lub średnich przedsiębiorstw jeśli szkolenie lub doradztwo kierowane są do preferowanych grup i usług zawartych w regulaminie)  lub 50% ( dla średnich przedsiębiorstw jeśli szkolenie lub doradztwo nie jest kierowane do preferowanych grup i usług zawartych w regulaminie) kosztów usługi. Dofinansowanie kosztów usług rozwojowych odbywa się na zasadzie refundacji części poniesionych kosztów połączonej z promesą.

Więcej informacji na temat systemu finansowania usług rozwojowych:

www.siph.com.pl – przedsiębiorcy z terenu miast Skarżyska-Kam., Starachowic i Ostrowca Św.
www.it.kielce.pl – przedsiębiorcy z pozostałych terenów województwa świętokrzyskiego

(https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/)

Poziom dofinansowania do 80% każdej usługi.

W celu uzyskania informacji na temat możliwości dofinansowania usług z BUR, zapraszamy do kontaktu
41 275 00 58 Starachowice (Aleksandra Szpankowska)
41 251 55 60 Skarżysko-Kamienna (Kamila Stępień)

lub pod adresem e-mail: uslugirozwojowe@ap.org.pl

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab