Pobierz formularz zgłoszeniowy
Opiekun szkolenia:
Obrazek użytkownika joanna.koczubiej
Joanna Koczubiej

41 275 19 05
1 450.00PLN

Zawarte w cenie:

21 h dydaktycznych szkolenia , materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN, zakwaterowanie w pokojach 2-os. w hotelu /ośrodku o standardzie 3***. wyżywienie, obsługa i opieka organizatora. Możliwość rezerwacji dodatkowego noclegu lub pokoju 1-os. za dopłatą oraz wliczenia kosztu dojazdu w cenę szkolenia

WARSZATAT PRACY PRACOWNIKA CAZ W ZAKRESIE AKTYWIZACJI OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA , PO 5O ROKU ŻYCIA , BIERNYCH ZAWODOWO, DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH , O NISKICH KWALIFIKACJACH NA RYNKU PRACY - PODNIESIENIE SKUTECZNOŚCI PODEJMOWANIA DECYZJI ZAWODOWYCH PRZEZ KLIENTÓW Z POSZCZEGÓLNYCH GRUP (DOBÓR KLIENTÓW DO PROGRAMÓW, REKOMENDACJE: MRPIPS, PO WER, RPO). PRACODAWCA JAKO STRATEGICZNY PARTNER URZĘDU - AKTYWNE POZYSKIWANIE PRACODAWCÓW DO WSPÓŁPRACY

Termin szkolenia: od 2018-10-24 do 2018-10-26
Termin zapisów: 2018-10-12
ZAKOPANE

1. Specyfika pracy z klientem do 30 roku życia, po 50 roku życia, biernym zawodowo, długotrwale bezrobotnym, o niskich kwalifikacjach na rynku pracy:

 • Charakterystyka klientów z poszczególnych grup.
 • Wiodące cechy pokolenia X, Y i Z.
 • Różnice międzypokoleniowe.

2. Warsztat pracy doradcy klienta z osobami do 30 roku życia, po 50 roku życia, biernymi zawodowo, długotrwale bezrobotnymi, o niskich kwalifikacjach na rynku pracy:

 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z osobami z poszczególnych grup.
 • Sposoby określania potrzeb, oczekiwań, możliwości i planów klientów w kontekście potrzeb rynku pracy.
 • Identyfikacja barier w podjęciu aktywności zawodowej.
 • Kwalifikacje i kompetencje jako istotne elementy diagnozy zawodowej.
 • Skuteczne przeprowadzanie wywiadu w diagnozie kompetencji klienta.
 • Efektywne metody motywowania do zmiany.
 • Metody i narzędzia pracy dostosowane do pracy z każdą z grup  – praktyczne ich wykorzystanie.

3. Psychologiczne aspekty obsługi klienta:

 • Przeanalizowanie typologii klientów.
 • Praca z emocjami klienta.
 • Określenie i dostosowanie form komunikacji do osób z poszczególnych grup.

4. Formy wsparcia adresowane dla osób do 30 roku życia, po 50 roku życia, biernych zawodowo, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach na rynku pracy :

 • Formy aktywizacji osób z poszczególnych grup.
 • Zasady pracy z klientami z tzw. grupy NEET, program POWER, Gwarancje dla młodzieży.
 • Dobór właściwej formy pomocy w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania danego typu klienta.- studium przypadku.
 • Najczęściej popełniane błędy w procesie aktywizacji klienta.

5. Warsztaty współpracy z pracodawcami zatrudniającymi bezrobotnych do 30 roku życia, po 50 roku życia, biernych zawodowo, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach na rynku pracy:

 • Pracodawca jako strategiczny partner PUP – aktywne pozyskiwanie pracodawców do współpracy.
 • Wizyty marketingowe jako sprzedaż bezpośrednia usług rynku pracy.
 •  Efektywne sposoby pozyskiwania i realizacji ofert pracy.
 • Poradnictwo zawodowe dla pracodawców w zakresie korzyści
  z zatrudniania osób z poszczególnych grup.
 • Rekrutacja pracowników z punktu widzenia pracodawcy.
 • Elastyczne formy zatrudniania możliwością wejścia lub powrotu na rynek pracy.

Prowadzący:

Wieloletni pracownik publicznych służb zatrudnienia, certyfikowany trener posiadający doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla kadry publicznych służb zatrudnienia. Trener rekomendowany przez MPiPS – wpis w bazie kadry trenerskiej przygotowanej do prowadzenia zajęć w ramach szkoleń modułowych dla pracowników instytucji rynku pracy. Trener uprawniony do prowadzenia szkoleń blended learning, szkoleń warsztatowych w zakresie wdrażania modelu diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje oraz szkoleń nt. badania efektywności aktywnej polityki rynku pracy.

Cel szkolenia:

Wzrost kluczowych kompetencji zwiększających efektywność działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, biernych zawodowo, o niskich kwalifikacjach, w tym zwłaszcza osób w wieku <30 i 50+. Nabycie umiejętności z obszaru fachowego przygotowania się do kontaktów z pracodawcami.

Adresaci szkolenia:

Pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści ds. rozwoju zawodowego, specjaliści ds. programów, doradcy klienta.


Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Prywatności | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab