Pobierz formularz zgłoszeniowy
Opiekun szkolenia:
Obrazek użytkownika joanna.koczubiej
Joanna Koczubiej

41 275 19 05
1 250.00PLN

Zawarte w cenie:

16 h dydaktycznych szkolenia , materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN, zakwaterowanie w pokojach 2-os. w hotelu /ośrodku o standardzie 3***. wyżywienie, obsługa i opieka organizatora. Możliwość rezerwacji dodatkowego noclegu lub pokoju 1-os. za dopłatą oraz wliczenia kosztu dojazdu w cenę szkolenia

PROFESJONALNY DORADCA KLIENTA W AKTYWIZACJI KLIENTA INDYWIDUALNEGO

Termin szkolenia: od 2018-05-23 do 2018-05-24
Termin zapisów: 2018-05-11
POZNAŃ

​I. Praca doradcy klienta z klientem indywidualnym – 3 godz. dyd.

 1. Rodzaje klientów i ich charakterystyka – kontekst grup profilowania i zachowań klientów.
 2. Praca z różnymi grupami klientów indywidualnych w powiązaniu z ich postawą wobec pracy i oczekiwaniami (osoby do 30 roku życia, niepełnosprawne, 50+, III profilu pomocy).
 3. Możliwości wsparcia różnych grup klientów indywidualnych.
 4. Priorytety w pracy z klientem indywidualnym.
 5. Bariery w wejściu klienta na rynek pracy i sposoby niwelowania barier.

II. Poradnictwo zawodowe – możliwości zastosowania przez doradcę klienta – pośrednika pracy – 3 godz. dyd.

 1. Zadania poradnictwa zawodowego w ustawie o promocji (…).
 2. Warunki ogólne realizacji  poradnictwa zawodowego w aspekcie obowiązującego aktu wykonawczego.
 3. Formy poradnictwa zawodowego i ich zastosowanie przez doradcę klienta.
 4. Zawodoznawstwo – podstawowe pojęcia.
 5. Informacja zawodowa i jej znaczenie.
 6. Planowanie kariery zawodowej – czym jest i jak może to stosować doradca klienta – pośrednik pracy?
 7. Klasyfikacja zawodów i specjalności w pracy doradcy klienta.

III. Specyfika pracy z klientem indywidualnym – aspekt poradnictwa zawodowego – 4 godz. dyd.

 1. Prowadzenie rozmowy i budowanie autorytetu.
 2. Metodyka pracy z klientem (prowadzenie rozmowy, rozpoznawanie problemu zawodowego),
 3. Diagnoza sytuacji klienta – metody, narzędzia możliwe do zastosowania przez doradcę klienta – pośrednika pracy)..
 4. Analiza zebranych danych o kliencie (wykorzystanie w planowaniu procesu aktywizacji klienta w ramach IPD).
 5. Stresory pracy z klientem.

IV. Praca z klientem indywidualnym w aspekcie współczesnego rynku pracy – rynku pracownika – 3 godz. dyd.

 1. Współczesny rynek pracy – obraz tzw. „rynku pracownika”.
 2. Klient na dzisiejszym rynku pracy – pokolenie X, Y, Z.
 3. Rynek pracy oczami pracodawców i pracowników.
 4. Wymagania pracodawców wobec kandydatów do pracy – wyniki najnowszych badań.
 5. Niechęć bezrobotnych do podejmowania zatrudnienia – przyczyny i ich analiza.

V. Praca doradcy klienta w aspekcie zmian w ustawie o promocji (…) wynikających z ustaw powiązanych – 2 godz. dyd.

 1. Zmiany w definicjach.
 2. Rodzaje ustaw powiązanych wprowadzających zmiany w ustawie o promocji (…).
 3. Zmiany a realizacja usług rynku pracy.

Prowadzący:

Jolanta Kulińska z wykształcenia pedagog i doradca zawodowy, wieloletni pracownik publicznych służb zatrudnienia (20 lat doświadczenia zawodowego w urzędzie pracy: jako doradca zawodowy – 3 lata oraz jako kierownik Działu Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego – 17 lat), trener. Członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych. Wcześniej, w latach 1983-1991 praca w Ośrodku Badań i Analiz Społecznych przy KWB w Bełchatowie, na stanowisku pedagog pracy. Trener rekomendowany przez MPiPS – wpis w bazie kadry trenerskiej przygotowanej do prowadzenia zajęć w ramach szkoleń modułowych dla pracowników instytucji rynku pracy.

Cel szkolenia:

Nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu możliwości i metod pracy doradcy klienta indywidualnego w aspekcie zmienionych warunków współczesnego rynku pracy oraz zmian prawnych.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy: doradcy klienta oraz wszyscy zainteresowani tematyką


Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Prywatności | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab