Pobierz formularz zgłoszeniowy
Opiekun szkolenia:
Obrazek użytkownika joanna.koczubiej
Joanna Koczubiej

41 275 19 05
1 250.00PLN

Zawarte w cenie:

16 h dydaktycznych szkolenia , materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN, zakwaterowanie w pokojach 2-os. w hotelu /ośrodku o standardzie 3***. wyżywienie, obsługa i opieka organizatora. Możliwość rezerwacji dodatkowego noclegu lub pokoju 1-os. za dopłatą oraz wliczenia kosztu dojazdu w cenę szkolenia CENA BEZ NOCLEGU - 1040 zł

PROCEDURA WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA PRACĘ SEZONOWĄ DLA CUDZOZIEMCÓW ORAZ PROCEDURA REJESTRACJI OŚWIADCZEŃ O POWIERZENIU CUDZOZIEMCOWI PRACY WRAZ Z ELEMENTAMI POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO -WARSZTAT PRAKTYCZNY

Termin szkolenia: od 2018-01-29 do 2018-01-30
Termin zapisów: 2018-01-19
SEROCK k./ WARSZAWY

I. Elementy postępowania administracyjnego mające zastosowanie przy wydawaniu zezwoleń na pracę  sezonową oraz rejestracji oświadczeń

1.  Organy administracji i strony postępowania administracyjnego
2. Postępowanie administracyjne I-szej instancji
3. Rozstrzyganie spraw
4. Postępowanie odwoławcze
5. Pozostałe zagadnienia                                 

II. Procedury wydawania zezwoleń na pracę sezonową i rejestracji oświadczeń

1. Procedura wydawania zezwolenia na pracę sezonową

- działy PKD, w których może być wykonywa na praca sezonowa
- wniosek o wydanie zezwolenia
- warunki rejestracji wniosku
- tryb rozpatrywania wniosku
- odmowa wydania zezwolenia na pracę  sezonową
- obowiązki powierzającego cudzoziemcowi pracę
- zezwolenie na pracę sezonową
- dokumenty cudzoziemca
- obowiązki cudzoziemca
- pozostałe zagadnienia

2. Procedura rejestracji oświadczeń o powierzeniu cudzoziemcowi pracy

- Państwa, których obywatele mogą wykonywać w Polsce pracę bez względu na warunki określone w ustawie
- oświadczenie o powierzeniu cudzoziemcowi  pracy
- zakres podmiotowy
- treść oświadczenia
- wpisanie oświadczenia do ewidencji  oświadczeń
- odmowa wpisu oświadczenia do ewidencji
- obowiązki powierzającego pracę cudzoziemcowi
- zasady wykonywania przez cudzoziemca pracy w drodze oświadczenia
- pozostałe zagadnienia

3.  Współpraca Starosty z innymi instytucjami w odniesieniu do cudzoziemców

- Straż Graniczna
- Państwowa Inspekcja Pracy
- Administracja celno-skarbowa
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych
- zasady współpracy – katalog danych możliwych do uzyskania przez Starostę

4.  Rejestry 
- rejestr pracy sezonowej
- rejestr oświadczeń
- rejestr centralny
- podmioty prowadzące rejestry
- udostępnianie danych z rejestrów
- terminy dot. rejestrów

Pozostałe zagadnienia


Prowadzący:

Mariusz Śmigiel - doktor nauk prawnych, doświadczony trener Publicznych Służb Zatrudnienia, ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, międzynarodowego prawa pracy, prawa europejskiego, specjalizujący się w prawnych zagadnieniach dot. przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia, systemów świadczeń dla bezrobotnych. Doradca z zakresu funkcjonowania rynku pracy, zatrudnienia i polityki społecznej. Konsultant międzynarodowy, praktyk, wykładowca akademicki z doświadczeniem w Polsce i za granicą, autor ponad 100 publikacji, komentarzy do ustaw – w tym m.in. do przepisów z zakresu usług i standardów usług rynku pracy, współuczestnik prac nad Konwencją Nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Cel szkolenia:

Wzrost wiedzy i kompetencji w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce, wydawania zezwoleń na pracę sezonową oraz nowe zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenie cudzoziemcowi pracy, współpraca Starosty z innymi instytucjami.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy


Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Prywatności | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab