Pobierz formularz zgłoszeniowy
Opiekun szkolenia:
Obrazek użytkownika joanna.koczubiej
Joanna Koczubiej

41 275 19 05
500.00PLN

Zawarte w cenie:

8 godzin szkolenia z udziałem doświadczonego trenera, komplet materiałów szkoleniowych , zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN, catering w formie przerw kawowych oraz lunch.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EURrOPEJSKIEGO I RADY EUROPEJSKIEJ 2016/679 Z DNIA 28 KWIETNIA 2016R., KTÓRE WEJDZIE W ŻYCIE Z DNIEM 25 MAJA 2018R. (RODO) Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI DZIAŁALNOŚCI URZĘDÓW PRACY

Termin szkolenia: 2018-04-27
Termin zapisów: 2018-04-20
Kielce

1. Ogólne informacje o RODO

- podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania RODO
- skutki wejścia w życie RODO na prawodawstwo krajowe

2. Podstawowe definicje z zakresu ochrony danych osobowych z uwzględnieniem RODO: 

- dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych etc.
- nowe definicje wprowadzone przez RODO i ich skutek na prawo krajowe

3. Legalność przetwarzania danych osobowych w kontekście wejścia w życie RODO z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania urzędów pracy:

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zakres, treść i forma
- sprzeciw osoby, której dane osobowe dotyczą
- upoważnienie ustawowe do przetwarzania danych osobowych, z uwzględnieniem obowiązku prawnego sprawowania funkcji publicznej;
- konsekwencje przetwarzania danych osobowych z pominięciem wymaganej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
- anonimizacja/pseudominizacja
- prawo do bycia zapomnianym
- prawa osoby, której dane osobowe są przetwarzane

4. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych w świetle RODO: 

- polityka bezpieczeństwa informacji po wejściu w życie RODO
- instrukcja zarządzania system informatycznych po wejściu w życie RODO
- wewnętrzne procedury w aspekcie ochrony, przenoszenia i usuwania danych osobowych
- reguły w przypadku współadministratorów danych osobowych
- rejestr czynności w zakresie przetwarzania danych osobowych prowadzony przez inspektora ochrony danych osobowych
- pozostałe dokumenty z zakresu ochrony danych osobowych.

5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
w świetle RODO.

6. Inspektor ochrony danych osobowych z uwzględnieniem funkcji i obowiązków.

7. Rejestracja zbiorów danych osobowych a prowadzenie rejestru czynności z zakresu ochrony danych osobowych przez inspektora ochrony danych osobowych.

8. Umowa o powierzeniu danych osobowych w kontekście ochrony danych osobowych.

9. Szczególne regulacje prawne w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez urzędy pracy m.in. w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i rynku pracy.

10. Podsumowanie.


Prowadzący:

Radca prawny Natalia Włoch-Kliś – ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2015r. wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. W trakcie pracy zawodowej przeprowadzała szkolenia wewnętrzne dla organizacji zakładowych w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem spełniania przez te podmioty wymogów prawnych związanych z prowadzoną przez nie działalnością, w tym w szczególności przepisów regulujących ochronę danych osobowych. Obsługuje podmioty gospodarcze oraz jednostki administracji publicznej (jednostki samorządu terytorialnego oraz publiczne placówki oświatowe). Przeprowadzała audyty prawne z zakresu ochrony danych osobowych, opracowywała i wdrażała niezbędną dokumentację zgodną z ustawą o ochronie danych osobowych oraz z rozporządzeniami wykonawczymi, a także z RODO – ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Cel szkolenia:

Uzyskanie wiedzy niezbędnej co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych w obrębie urzędu, umożliwiającej podjęcie działań niezbędnych do wdrożenia odpowiednich instrumentów ochrony danych osobowych zgodnych z najnowszymi zmianami w przepisach prawa w tym zakresie

Adresaci szkolenia:

Urzędnicy mający do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie ustawowych kompetencji; kierownicy działów, w których przetwarza się dane osobowe


Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Prywatności | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab