Pobierz formularz zgłoszeniowy
Opiekun szkolenia:
Obrazek użytkownika joanna.koczubiej
Joanna Koczubiej

41 275 19 05
1 250.00PLN

Zawarte w cenie:

16 h dydaktycznych szkolenia , materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN, zakwaterowanie w pokojach 2-os. w hotelu /ośrodku o standardzie 3***. wyżywienie, obsługa i opieka organizatora. Możliwość rezerwacji dodatkowego noclegu lub pokoju 1-os. za dopłatą oraz wliczenia kosztu dojazdu w cenę szkolenia

DORADCA KLIENTA WOBEC AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W ASPEKCIE OSIĄGANIA OCZEKIWANYCH WSKAŹNIKÓW EFEKTYWNOŚCI

Termin szkolenia: od 2018-06-11 do 2018-06-12
Termin zapisów: 2018-06-01
ZAKOPANE

Moduł I - Zadania doradcy klienta w CAZ

1.Zadania doradcy klienta w zakresie pracy z klientem indywidualnym
2.Realizacja zadań kluczowych pracowników CAZ przez DK
3. Współpraca partnerami rynku pracy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, w szczególności z Agencjami  Zatrudnienia oraz Ośrodkami Pomocy Społecznej

Moduł II - Praca z klientem indywidualnym

4.Podstawy prawne współpracy z klientem indywidualnym
5.Struktura i rodzaje klientów indywidualnych oraz bariery utrudniające osobom bezrobotnym wejście na rynek pracy
6. Metodyka pracy z klientem indywidualnym,  w szczególności roszczeniowym  i oporującym

Moduł III - Indywidualny plan działania (IPD) jako forma aktywizacji klienta

7.Struktura IPD w oparciu o ustalone potrzeby klientów
8.Powiązanie IPD z aktami wykonawczymi
9.Dobór efektywnych działań aktywizacyjnych do realizacji IPD
10.Monitorowanie i modyfikacja IPD

Wskaźniki efektywności

  • Rodzaje wskaźników efektywności
  • Zasady ustalania wskaźników efektywności dla doradcy klienta
  • Narzędzia do badania efektywności
  • Monitorowanie własnej pracy – monitoring, samokontrola i ewaluacja

Moduł IV – Międzystanowiskowa współpraca doradcy klienta w PUP i jej znaczenie dla osiągania wskaźników efektywności

11. Znaczenie współpracy międzystanowiskowej w PUP dla osiągania wskaźników efektywności w realizacji działań aktywizcyjnych
12. Zakres i obszary współpracy doradcy klienta z innymi stanowiskami w pup
Dokumentowanie współpracy międzystanowiskowej

Podsumowanie szkolenia
Pytania i odpowiedzi
Zakończenie szkolenia


Prowadzący:

Gabriela Kasicz – Stępień Trener z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla pracowników PSZ, członków PRZ i pracowników socjalnych oraz w ramach realizacji programów UE w zakresie podnoszenia kwalifikacji osób pracujących. Współautorka programów modułowych dla pośredników pracy zrealizowanych na zlecenie MPiPS. Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz 23 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w PUP Nysa. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Oddz. w Opolu, na studiach podyplomowych o kierunku „Poradnictwo Zawodowe”, w latach 2013 – 2015. Trener – wykładowca rekomendowany przez MPiPS – wpis w bazie kadry trenerskiej przygotowanej do prowadzenia zajęć w ramach szkoleń modułowych dla pracowników instytucji rynku pracy, na podstawie uzyskanych certyfikatów I stopnia oraz uprawnienia do prowadzenia szkoleń dla pracowników PSZ w zakresie metod i narzędzi badania efektywności aktywnej polityki rynku pracy.

Cel szkolenia:

Celem zajęć szkoleniowych jest uwrażliwienie doradców klienta na indywidualne podejście do potrzeb klientów i właściwy dobór usług i instrumentów rynku, które mają wpływ na osiąganie przez instytucję, wskaźników efektywności zatrudnieniowej i kosztowej. W ramach zajęć edukacyjnych, uczestnikom szkolenia, zostaną przedstawione pojęcia związane z efektywnością, monitoringiem, samokontrolą i ewaluacją realizowanych zadań.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do pracowników PUP pełniących funkcje doradcy klienta indywidualnego i zawiera propozycję tematów związanych z efektywną aktywizacją zawodową osób bezrobotnych. Szkolenie zakłada przygotowanie do pracy z klientem indywidualnym, analizę jego potrzeb oraz ustalanie barier w podejmowaniu zatrudnienia.


Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Prywatności | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab