Pobierz formularz zgłoszeniowy
Opiekun szkolenia:
Obrazek użytkownika joanna.koczubiej
Joanna Koczubiej

41 275 19 05
490.00PLN

Zawarte w cenie:

8 godzin szkolenia z udziałem doświadczonego trenera, komplet materiałów szkoleniowych , zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN, catering w formie przerw kawowych oraz lunch.

„AKTUALNE PRAWO PRACY – ZMIANY 2019 r. ORAZ NAJWAŻNIEJSZE PROPOZYCJE NOWYCH REGULACJI”

Termin szkolenia: 15-02-2019
Termin zapisów: 06-02-2019
RZESZÓW

- Świadectwa pracy – treść i terminy wydawania i prostowania, odpowiedzialność za naruszenia przepisów
- Regulaminy pracy i wynagradzania – nowe zasady wprowadzania
- Terminy na wnoszenie odwołań do sądu pracy i skutki uchybień
- Minimalne wynagrodzenie za pracę pracownika, minimalne wynagrodzenie z umowy zlecenia – zakres wynagrodzenia, dokumentowanie naliczenia i wypłaty
- RODO a prawo pracy – najważniejsze obowiązki pracodawcy w związku z wejściem w życie nowych przepisów (weryfikacja dokumentacji w tym kwestionariuszy, pobieranie oświadczeń, upoważnienia itd.)
- Monitoring w zakładzie pracy – nowe zasady (monitoring wizyjny, monitoring poczty elektronicznej, inne formy kontroli technicznej)
- Czas pracy rodziców dzieci niepełnosprawnych – nowe uprawnienia
- Umowy na czas określony – listopad 2018 r. a skutki zmian z lutego 2016 r.
- Elektroniczne zwolnienia lekarskie
- Akta osobowe – nowe zasady prowadzenia i przechowywania (elektronizacja, skrócenie okresu przechowywania, nowy zakres dokumentacji) – wejście w życie 01.01.2019r.
- Nowe regulacje dotyczące ewidencjonowania czasu pracy – 01.01.2019 r.
- Obowiązki informacyjne wobec ZUS a nowe zasady dotyczące akt osobowych – 01.01.2019 r.
- Zmiany w ustawie o związkach zawodowych od 01.01.2019 r.
- Wypłata wynagrodzenia – zmiana formy wypłaty od 01.01.2019 r.
- Pracownicze Plany Kapitałowe – 01.07.2019 r.
- Projektowane zmiany w prawie pracy, w tym:
     - wydawanie świadectw pracy, skuteczne dochodzenie roszczeń
     - roszczenia związane z mobbingiem
     - Ustawa o jawności życia publicznego a ochrona trwałości stosunku pracy
       niektórych grup pracowników i nowe obowiązki pracodawcy
     - nowe zasady dotyczące urlopów wypoczynkowych
- Dyskusja. Pytania i problemy zgłoszone przez uczestników szkolenia.


Prowadzący:

Doświadczony trener i szkoleniowiec w dziedzinie prawa pracy, prawnik, wieloletni praktyk zagadnień związanych z prawem pracy, aplikant radcowski; specjalista z zakresu czasu pracy, autor publikacji o czasie pracy kierowców oraz o uprawnieniach pracowniczych związanych z rodzicielstwem; wieloletni pracownik administracji publicznej, wykładowca studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy, zarządzania w ochronie zdrowia i bhp.

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z wprowadzonymi w 2018 i wchodzącymi w 2019 r. zmianami w przepisach prawa pracy oraz przybliżenie kierunków najważniejszych z projektowanych zmian. Uporządkowanie najważniejszych regulacji i ich wzajemnych relacji, z uwzględnieniem nowych przepisów o ochronie danych osobowych

Adresaci szkolenia:

Pracownicy Kadr i Księgowości Urzędów Pracy


Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Prywatności | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab