Pobierz formularz zgłoszeniowy
Opiekun szkolenia:
Obrazek użytkownika joanna.koczubiej
Joanna Koczubiej

41 275 19 05
490.00PLN

Zawarte w cenie:

8 godzin szkolenia z udziałem doświadczonego trenera, komplet materiałów szkoleniowych , zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN, catering w formie przerw kawowych oraz lunch.

„AKTUALNE PRAWO PRACY – ZMIANY 2018 I 2019 ORAZ NAJWAŻNIEJSZE PROPOZYCJE NOWYCH REGULACJI”

Termin szkolenia: 2018-12-10
Termin zapisów: 2018-12-03
RZESZÓW
 • Świadectwa pracy – treść i terminy wydawania i prostowania, odpowiedzialność za naruszenia przepisów
 • Regulaminy pracy i wynagradzania – nowe zasady wprowadzania
 • Terminy na wnoszenie odwołań do sądu pracy i skutki uchybień
 • Minimalne wynagrodzenie za pracę pracownika, minimalne wynagrodzenie z umowy zlecenia – zakres wynagrodzenia, dokumentowanie naliczenia i wypłaty
 • RODO a prawo pracy – najważniejsze obowiązki pracodawcy w związku z wejściem w życie nowych przepisów (weryfikacja dokumentacji w tym kwestionariuszy, pobieranie oświadczeń, upoważnienia itd.)
 • Monitoring w zakładzie pracy – nowe zasady (monitoring wizyjny, monitoring poczty elektronicznej, inne formy kontroli technicznej)
 • Czas pracy rodziców dzieci niepełnosprawnych – nowe uprawnienia
 • Umowy na czas określony – listopad 2018 r. a skutki zmian z lutego 2016 r.
 • Elektroniczne zwolnienia lekarskie
 • Akta osobowe – nowe zasady prowadzenia i przechowywania (elektronizacja, skrócenie okresu przechowywania, nowy zakres dokumentacji) – wejście w życie 01.01.2019 r.
 • Nowe regulacje dotyczące ewidencjonowania czasu pracy – 01.01.2019 r.
 • Obowiązki informacyjne wobec ZUS a nowe zasady dotyczące akt osobowych – 01.01.2019 r.
 • Zmiany w ustawie o związkach zawodowych od 01.01.2019 r. 
 • Wypłata wynagrodzenia – zmiana formy wypłaty od 01.01.2019 r.
 • Pracownicze Plany Kapitałowe – 01.07.2019 r.
 • Projektowane zmiany w prawie pracy, w tym:
  - wydawanie świadectw pracy, skuteczne dochodzenie roszczeń
  - roszczenia związane z mobbingiem
  - Ustawa o jawności życia publicznego a ochrona trwałości stosunku pracy niektórych grup pracowników i nowe obowiązki pracodawcy
  - nowe zasady dotyczące urlopów wypoczynkowych
 • Dyskusja. Pytania i problemy zgłoszone przez uczestników szkolenia.

Prowadzący:

Doświadczony trener i szkoleniowiec w dziedzinie prawa pracy, prawnik, wieloletni praktyk zagadnień związanych z prawem pracy, aplikant radcowski; specjalista z zakresu czasu pracy, autor publikacji o czasie pracy kierowców oraz o uprawnieniach pracowniczych związanych z rodzicielstwem; wieloletni pracownik administracji publicznej, wykładowca studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy, zarządzania w ochronie zdrowia i bhp.

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z wprowadzonymi w 2018 i wchodzącymi w 2019 r. zmianami w przepisach prawa pracy oraz przybliżenie kierunków najważniejszych z projektowanych zmian. Uporządkowanie najważniejszych regulacji i ich wzajemnych relacji, z uwzględnieniem nowych przepisów o ochronie danych osobowych

Adresaci szkolenia:

Pracownicy Kadr i Księgowości Urzędów Pracy


Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Prywatności | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab