ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  Z DNIA 02.11.2018 ROKU

Wyniki postępowania ( 15.11.2018 r.) Pobierz

Piątek, 02 listopada 2018 r.

W związku z realizacją projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na:

Wykonanie instalacji wewnątrzszkolnych sieci komputerowych wraz z dostawą urządzeń w ramach infrastruktury sieciowo – usługowej na potrzeby  projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Postępowanie nr 1/8.3.3/RPO WS/ZK Komplet dokumentów do pobrania:

W związku z ustanowieniem dnia 12 listopada 2018 r. uroczystym Świętem Narodowym, będącym zarazem dniem wolnym od pracy termin składania ofert zostaje przesunięty do dnia 13.11.2018 r. do godziny 12.00.
W związku z powyższym zmianie ulega treść zaproszenia do składania ofert: ust. 17 punkt 3) oraz ust. 18 punkt 1) i 3).

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (aktualne 08.11.2018) Pobierz
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (nieaktualne) Pobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 1 do szczegółowej charakterystyki SP Jagodne Pobierz
Załącznik nr 2 do szczegółowej charakterystyki SP Gadka Pobierz
Załącznik nr 3 do szczegółowej charakterystyki SP Mirzec Pobierz
Załącznik nr 4 do szczegółowej charakterystyki SP Osiny Pobierz
Załącznik nr 5 do szczegółowej charakterystyki SP Trębowiec Pobierz
Załącznik nr 6 do szczegółowej charakterystyki SP Tychów Nowy Pobierz
Załącznik nr 7 do szczegółowej charakterystyki SP Tychów Stary Pobierz
Załącznik nr 8 do szczegółowej charakterystyki SP Małyszyn Pobierz
Załącznik nr 2 – Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy Pobierz
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Pobierz
Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych usług Pobierz
Załącznik nr 6 – Wzór umowy Pobierz

 

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab