Rekrutacja uczniów do projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020

Z dniem 29.11.2018 r. Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. rozpoczyna  rekrutację uczniów do projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie ze szkół podstawowych w Gminie Mirzec:

Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Gadce
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem
Szkoła Podstawowa im. Eugenii Staniewskiej w Małyszynie
Szkoła Podstawowa im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach
Szkoła Podstawowa w Trębowcu
Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Kupczyka w Tychowie Starym

Warunkiem zakwalifikowania do projektu jest:

-złożenie w szkole podstawowej poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego,

-zgoda rodzica na udział w projekcie „TAK dla TIK w Gminie Mirzec”.

Kryteria rekrutacji:

  1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia (robotyka, programowanie, koła zainteresowań z TIK, język angielski z TIK):  średnia ocen z danego przedmiotu ≥ 4,0 w przypadku dzieci z klas IV-VII, ocena opisowa/opinia wychowawcy w przypadku dzieci z klas I-III. Kryteria premiujące: opinia/orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
  2. Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne (dydaktyczno – wyrównawcze):  średnia ocen z danego przedmiotu  ≤ 4,0 w przypadku dzieci z klas IV-VII, ocena opisowa/opinia wychowawcy w przypadku dzieci z klas I-III. Kryteria premiujące: opinia/orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
  3. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, prowadzone metodą Warnkego): stosowna opinia/orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
  4. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zajęcia rewalidacyjne): stosowne orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec" przedstawione zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie Pobierz regulamin

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie rodzic/opiekun prawny ucznia powinien złożyć w szkole, do której uczęszcza uczeń wypełnione i podpisane dokumenty:

Nazwa dokumentu Pobierz:  
Ankieta rekrutacyjna dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Gadce .doc .pdf
Ankieta rekrutacyjna dla uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem .doc .pdf
Ankieta rekrutacyjna dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Eugenii Staniewskiej w Małyszynie .doc .pdf
Ankieta rekrutacyjna dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu .doc .pdf
Ankieta rekrutacyjna dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach .doc .pdf
Ankieta rekrutacyjna dla uczniów Szkoły Podstawowej w Trębowcu .doc .pdf
Ankieta rekrutacyjna dla uczniów Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym .doc .pdf
Ankieta rekrutacyjna dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Kupczyka w Tychowie Starym .doc .pdf
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych .doc .pdf

Formularze zgłoszeniowe do projektu wraz z załącznikami w wersji papierowej dostępne są w każdej szkole  oraz w biurze projektu: ul. Zgodna 2 pokój na 6, 27-200 Starachowice.

Zapraszamy do udziału w projekcie !

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab