Rekrutacja do projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020

Z dniem 27.09.2018 r. Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. rozpoczyna  rekrutację nauczycieli do projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie nauczyciele ze szkół podstawowych w Gminie Mirzec:

Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Gadce
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem
Szkoła Podstawowa im. Eugenii Staniewskiej w Małyszynie
Szkoła Podstawowa im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach
Szkoła Podstawowa w Trębowcu
Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Kupczyka w Tychowie Starym

Warunkiem zakwalifikowania do projektu jest zgodność zajęć oferowanych w projekcie z wykonywanym lub planowanym zakresem obowiązków w szkole.
Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec" przedstawione zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Pobierz regulamin

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć komplet dokumentacji rekrutacyjnej tj.:

Nazwa dokumentu Pobierz:  
Ankieta rekrutacyjna .doc .pdf     
Rekomendacja dyrektora szkoły .doc .pdf
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych .doc .pdf
Zaświadczenie o zatrudnieniu .doc .pdf

Formularze zgłoszeniowe do projektu wraz z załącznikami w wersji papierowej dostępne są w każdej szkole oraz w biurze projektu: ul. Zgodna 2 pokój na 6, 27-200 Starachowice.

Zapraszamy do udziału w projekcie !

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab