Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jest partnerem przy realizacji projektu
"SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ"

CEL GŁÓWNY:
Celem głównym projektu  realizowanego w okresie od 01.10.2016  do 31.03.2018 jest promowanie postaw kreatywnych i przedsiębiorczych a także wspieranie inicjatyw służących tworzeniu nowych miejsc pracy  przez  osoby powyżej 29 roku życia- osoby bezrobotne, poszukujące pracy(pozostające bez zatrudnienia) i nieaktywne zawodowo, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzące z rolnictwa . Osoby  z terenu powiatu  starachowickiego  i  z  gminy - Bodzentyn i Nowa Słupia w powiecie kieleckim, poprzez udzielenie im bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej tj. samozatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw.

Szczegółowe informacje o projekcie i dokumenty dla uczestników odnajdziecie państwo na stronie lidera projektu:
Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach

 

​ROZEZNANIE RYNKU:

ZAKOŃCZONE

Czwartek, 04 maja 2017 r.
Postępowanie zakończone

WYNIKI POSTĘPOWANIA                    Pobierz

​Czwartek, 27 kietnia 2017 roku.

PRZEPROWADZENIE INDYWIIDUALNEGO DORADZTWA "MÓJ WŁASNY BIZNESPLAN"
na potrzeby realizacji projeku "Samozatrudnienie szansą na pracę"

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy Pobierz
Załącznik nr 4 Doświadczenie Oferenta Pobierz
Załącznik nr 5 Wzór umowy Pobierz
Załącznik nr 6 Oświadczenie Zleceniobiorcy 2 edycja Pobierz

 


ZAKOŃCZONE

Wtorek, 13 grudnia 2016 r. Postępowanie zakończone

WYNIKI POSTĘPOWANIA                    Pobierz

Środa, 7 grudnia 2016 r.
PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNEGO DORADZTWA "MÓJ WŁASNY BIZNEPLAN"
na potrzeby realizacji projektu „Samozatrudnienie szansą na pracę”

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy Pobierz
Załącznik nr 4 Doświadczenie Oferenta Pobierz
Załącznik nr 5 Wzór umowy Pobierz

 

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab