Zapraszamy na szkolenia dla Instalatorów Systemów Fotowoltaicznych warunkujące przystąpienie do egzaminu UDT !

Zgodnie z wytycznymi programu Prosument od 01.01.2016 roku montażu systemów fotowoltaicznych, źródeł ciepła opalanych biomasą, pomp ciepła i kolektorów słonecznych  może dokonać Wykonawca posiadający ważny certyfikat instalatora wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.

Najbliższe szkolenie:

INSTALATOR  PANELI  FOTOWOLTAICZNYCH - szkolenie podstawowe (25 godzin)


_Terminy_  Szkolenie Koszt uczestnictwa osoby w szkoleniu: Formularz zgłoszeniowy:

REKRUTACJA OTWARTA

 

Akademia Przedsiębiorczości

ul. Mała 14 | Kielce 25-012
 do ustalenia

Pobierz Formularz

 


 

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. w Starachowicach uzyskała akredytację Urzędu Dozoru Technicznego nr OZE-A/10/00030/15 uprawniającą do realizacji szkoleń dla instalatorów mikro i małych instalacji fotowoltaicznych.

Oferujemy szkolenia podstawowe i przypominające warunkujące uzyskanie Certyfikatu Instalatora Systemów Fotowoltaicznych oraz wpisu do rejestru certyfikowanych instalatorów prowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego

http://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=815&Itemid=1021

Zapewniamy profesjonalną kadrę, nowoczesne środki dydaktyczne oraz zajęcia praktyczne dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności uczestników.

Zespołowi naszych trenerów przewodniczy prof. h. c. dr inż. Ryszard Tytko - ekspert odnawialnych źródeł energii, autor podręczników i programów szkoleniowych, wykładowca uniwersytecki http://www.rtytko.pl/

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu montażu mikro i małych instalacji PV warunkującej pozytywny wynik egzaminu przed komisją UDT i uzyskanie certyfikatu instalatora OZE w zakresie systemów fotowoltaicznych.

Organizacja szkolenia

Szkolenie w wymiarze 25 godzin dydaktycznych, zajęcia praktyczne i teoretyczne. Realizowane w ciągu 3 dni roboczych: 19-21.12.2016 r. (pn.-śr.)

Zajęcia realizowane z wykorzystaniem działającej instalacji fotowoltaicznej, narzędzi pomiarowych, modelu połaci dachowej pokrytej blachą trapezową, blachodachówką oraz dachówką ceramiczną wraz instalacją odgromową i przepięciową umożliwiają naukę montażu paneli fotowoltaicznych w warunkach rzeczywistych, na wielu rodzajach pokryć dachowych.

Na życzenie zorganizujemy szkolenie w wymiarze 32, 64-godzinnym lub dłuższym– stosowanie do potrzeb i wiedzy bazowej uczestników.
Koszt szkolenia, ukierunkowanego na zajęcia praktyczne kalkulowany jest wówczas indywidualnie.

Dla kogo przeznaczone jest to szkolenie?

Do udziału w szkoleniu zachęcamy osoby które chcą nabyć dodatkowe kwalifikacje i umiejętności wymagane przy projektowaniu i montażu instalacji fotowoltaicznych. Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących zaktualizować, poszerzyć i potwierdzić swoją wiedzę i umiejętności certyfikatem przyznawanym przez Urząd Dozoru Technicznego.

Tematyka szkolenia

(zgodny z zakresem programowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii) obejmuje poniższe bloki tematyczne:

 • Zagadnienia ogólne. Podstawy stosowania systemów fotowoltaicznych.
 • Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów fotowoltaicznych.
 • Zasady doboru systemów fotowoltaicznych.
 • Montaż i regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego.
 • Wydajność systemów fotowoltaicznych.
 • Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych.

Nadzór merytoryczny

Nadzór nad akredytowanymi organizatorami szkoleń w zakresie OZE pełni Urząd Dozoru Technicznego.

W cenie szkolenia zapewniamy:

 • 25 godzin dydaktycznych przeprowadzonych przez doświadczonego trenera (zajęcia teoretyczne i praktyczne)
 • ​opiekę organizatora, możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącym zajęcia
 • materiały dydaktyczne: podręcznik, przykładowe zadania przygotowujące do egzaminu UDT, prezentacja z zajęć, filmy instruktażowe
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • catering i bufet kawowy w trakcie zajęć
 • zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia podstawowego dla instalatorów systemów fotowoltaicznych – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r.
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, wydane przezJednostkę Systemu Oświaty- Placówkę Kształcenia Ustawicznego Akademię Przedsiębiorczości w Starachowicach , wg. wzoru z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia  2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz.622).

Zgłoszenia

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa za pośrednictwem wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, przesłanie go faksem na numer 41 275 19 05 lub e-mailem na adres .

Korzyści ukończenia szkolenia i uzyskania certyfikatu UDT

 • nabycie unikalnych, potrzebnych na rynku kwalifikacji i umiejętności;
 • wpis do Rejestru certyfikowanych instalatorów prowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego,
 • zaufanie klientów, potwierdzenie fachowości i doświadczenia,
 • dofinansowanie inwestycji – montaż instalacji przez certyfikowanego instalatora OZE może być warunkiem dofinansowania lub kredytowania inwestycji.

Dane Organizatora:

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o.
25-012 Kielce, ul. Mała 14
tel. 506-976-134 , fax 41 275 19 05
NIP 664-10-69-313
e-mail:

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

Pod numerem telefonu 506-976-134. Osoba do kontaktu: Magdalena Wątorczyk

Zastrzeżenie organizacyjne

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia, osoby prowadzącej lub odwołania zajęć. W przypadku wprowadzenia zmian uczestnicy zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie bądź e-mailowo.

* do ceny szkolenia zostanie doliczony koszt uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab