Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku nr: 9/8.5.1/RPOWŚ/RR na "ZAKUP MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU "KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW - ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC". Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Rozeznanie rynku".


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku nr: 8/8.5.1/RPOWŚ/RR na „ZAKUP MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW – ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC”. Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Rozeznanie rynku".


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku nr: 7/8.5.1/RPOWŚ/RR na ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEJ w ramach projektu pn. "Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic". Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Rozeznanie rynku".


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku nr: 6/8.5.1/RPOWŚ/RR na ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEJ w ramach projektu pn. "Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic". Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Rozeznanie rynku".
 


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku nr: 5/8.5.1/RPOWŚ/RR na zakup usługi cateringowej dla uczestników projektu pn. „Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”. Szczegółowe informacje dostępne w zakładce „Rozeznanie rynku”.


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku nr: 3/8.5.1/RPOWŚ/RR na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na kursach języka angielskiego zawodowego oraz 4/8.5.1/RPOWŚ/RR na zakup i dostarczenie materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu pn. „Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”. Szczegółowe informacje dostępne w zakładce „Rozeznanie rynku”.


Mając na uwadze zadane pytania Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 - "Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia" do Zaproszenia na „DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA”. Aktualny i obowiązujący załącznik został zamieszczony w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 12.01.2018r. Szczegółowe informacje dostępne w zakładce „Zasada Konkurencyjności”.


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku nr:
1/8.5.1/RPOWŚ/RR na przeprowadzenie kursów operatora koparkoładowarki i operatora wózków widłowych oraz 2/8.5.1/RPOWŚ/RR na przeprowadzenie kursu Spawacz MAG-135 w ramach projektu pn. Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic. Szczegółowe informacje dostępne w zakładce „Rozeznanie rynku”.


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na Dostosowanie i adaptację pomieszczeń na potrzeby pracowni w ramach projektu pn. Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic. Szczegółowe informacje dostępne  na stronie internetowej: http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?wiad=116083 oraz w zakładce „Rozeznanie rynku”.


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu nr 3/8.5.1/RPOWŚ/ZK na DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA.
Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Zasada konkurencyjności".


Strony

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Stronę napędza Drupal
FacebookTab