Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku nr: 3/8.5.1/RPOWŚ/RR na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na kursach języka angielskiego zawodowego oraz 4/8.5.1/RPOWŚ/RR na zakup i dostarczenie materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu pn. „Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”. Szczegółowe informacje dostępne w zakładce „Rozeznanie rynku”.


Mając na uwadze zadane pytania Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 - "Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia" do Zaproszenia na „DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA”. Aktualny i obowiązujący załącznik został zamieszczony w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 12.01.2018r. Szczegółowe informacje dostępne w zakładce „Zasada Konkurencyjności”.


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku nr:
1/8.5.1/RPOWŚ/RR na przeprowadzenie kursów operatora koparkoładowarki i operatora wózków widłowych oraz 2/8.5.1/RPOWŚ/RR na przeprowadzenie kursu Spawacz MAG-135 w ramach projektu pn. Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic. Szczegółowe informacje dostępne w zakładce „Rozeznanie rynku”.


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na Dostosowanie i adaptację pomieszczeń na potrzeby pracowni w ramach projektu pn. Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic. Szczegółowe informacje dostępne  na stronie internetowej: http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?wiad=116083 oraz w zakładce „Rozeznanie rynku”.


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu nr 3/8.5.1/RPOWŚ/ZK na DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA.
Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Zasada konkurencyjności".


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu nr 2/8.5.1/RPOWŚ/ZK na realizację kursów / szkoleń dla uczestników projektu.
Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Zasada konkurencyjności"


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu nr 1/8.5.1/RPOWŚ/ZK na realizację kursów prawa jazdy kat. B
Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Zasada konkurencyjności"


W dniu 04.12.2017 roku, w szkołach objętych projektem, rozpoczynamy etap rekrutacji uczniów. Wypełnioną ankietę rekrutacyjną, wraz z rekomendacją wychowawcy, należy składać w Sekretariacie Szkoły lub w Biurze Projektu (ul. Zgodna 2, 27-200 Starachowice) w terminie od 4.12.2017 r. do 22.12.2017 r.


Trwają konsultacje i prace związane z przygotowaniem dokumentacji rekrutacyjnej. Dotyczą one zarówno regulaminu projektu, jak i ankiet rekrutacyjnych dla uczniów poszczególnych szkół.
Przygotowano materiały informacyjne, które są przedstawiane na zebraniach z rodzicami we wszystkich  szkołach. Ponadto wychowawcy klas, z kierunków wspieranych w projekcie, informują uczniów o zbliżającym się naborze do projektu.


W dniu 11.10.2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbyło się spotkanie w ramach projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”.  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Lidera projektu, Partnerów oraz szkół uczestniczących w jego realizacji.

Wspólnie rozpoczynamy przygotowania do adaptacji i dostosowania pomieszczeń szkolnych na potrzeby pracowni zawodowych. Zostanie ono poprzedzone wyborem wykonawców.


Strony

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Stronę napędza Drupal
FacebookTab