Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku nr: 13/8.5.1/RPOWŚ/RR na "ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI ELEKTRYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU "KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW - ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC". Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Rozeznanie rynku".


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu nr 5/8.5.1/RPOWŚ/ZK na DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Zasada konkurencyjności".


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku nr: 12/8.5.1/RPOWŚ/RR na "ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI ELEKTRYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU "KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW - ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC". Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Rozeznanie rynku".


W ramach realizacji projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic” w dniu 17 kwietnia 2018 r. odbyło się kolejne Forum Współpracy i Dni Kariery. Tym razem gościliśmy  w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 w Starachowicach, gdzie realizowane jest wsparcie dla uczniów z 5 kierunków kształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1. Ideą spotkania była promocja kształcenia zawodowego, zwłaszcza w branży mechanicznej i elektromechanicznej oraz współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym.

Forum Współpracy otworzyła Pani Danuta Krępa - Starosta Powiatu Starachowickiego, podkreślając znaczenie kształcenia zawodowego i doskonalenia swoich umiejętności. W spotkaniu uczestniczył także Świętokrzyski Wicekurator Oświaty - Pan Tomasz Pleban.

Podczas spotkania odbył się panel dyskusyjny z udziałem ekspertów- przedstawicieli branży motoryzacyjnej: Pana Edwarda Ludwika Sobonia - przewodniczącego Regionu Świętokrzyskiego Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Pana Pawła Zauchy -  Kierownika Pionu Produkcji Korpusów Autobusowych w MAN  Bus Starachowice,  Pani Marzeny Głowackiej z firmy motoryzacyjnej GAZ SERWIS oraz Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 – Pana Mariusza Majewskiego. Panel dyskusyjny poprowadził przedstawiciel szkoły - Pan Paweł Brzozowski.

Podczas spotkania odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów i Książeczek Spawacza, wydanych przez Instytut Spawalnictwa Gliwice, uczniom, którzy uczestniczyli w kursie „Spawanie metodą MAG” i pozytywnie zdali egzamin uzyskując kwalifikacje spawacza.

W trakcie Forum zaprezentowany został Symulator nauki jazdy zakupiony w ramach projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”.

Ponadto młodzież i zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć pojazd Firmy DAF udostępniony przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.

Działania projektowe realizowane są w trzech starachowickich szkołach: Technikum nr 1, Technikum nr 2 i Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Starachowicach.

Kolejne Forum zaplanowano na 25.04.2018 r. Tym razem gościć będziemy w Technikum nr 2 na
ul. 1-go Maja 4.


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku nr: 11/8.5.1/RPOWŚ/RR na "ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI ELEKTRYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU "KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW - ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC". Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Rozeznanie rynku".


W ramach realizacji projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic” w dniu 27 marca 2018 r. w Technikum nr 1 w Starachowicach odbyło się Forum Współpracy i Dni Kariery. Ideą spotkania była promocja kształcenia zawodowego, zwłaszcza w branży hotelarskiej i gastronomicznej oraz współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym.

Forum otworzyła Pani Danuta Krępa - Starosta Powiatu Starachowickiego. W trakcie przemówienia podkreślała znaczenie rozwoju szkolnictwa zawodowego .


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku nr: 10/8.5.1/RPOWŚ/RR na "ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEJ W RAMACH PROJEKTU "KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW - ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC". Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Rozeznanie rynku".


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu nr 4/8.5.1/RPOWŚ/ZK na realizację kursów / szkoleń dla uczestników projektu.
Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Zasada konkurencyjności"


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku nr: 9/8.5.1/RPOWŚ/RR na "ZAKUP MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU "KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW - ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC". Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Rozeznanie rynku".


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku nr: 8/8.5.1/RPOWŚ/RR na „ZAKUP MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW – ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC”. Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Rozeznanie rynku".


Strony

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Stronę napędza Drupal
FacebookTab