W ramach projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic” realizowane są kolejne szkolenia:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 (Szkoła Branżowa I stopnia)

- Język niemiecki zawodowy – 2 grupy szkoleniowe - KONTYNUACJA,
- Kurs Prawa jazdy kat. B
- Kurs  Wizażu i stylizacji paznokci
- W trakcie przygotowania są szkolenia w zakresie: Kurs barmański I stopnia oraz kurs Spawacza MAG 135.

Technikum nr 1


W ramach projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic” realizowane są kolejne szkolenia:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 (Szkoła Branżowa I stopnia)

- Język niemiecki zawodowy – 2 grupy szkoleniowe,
- Kurs Operatora Koparko-ładowarki
- Kurs Operatora wózków widłowych
- Kurs Prawa jazdy kat. B

Technikum nr 1

- Język angielski zawodowy – 2 grupy szkoleniowe
- Kurs Auto-CADa

Technikum nr 2


W dniu 27.09.2018 roku w Technikum nr 1 oraz Technikum nr 2 w Starachowicach odbyło się uroczyste podsumowanie zrealizowanych w ramach projektu staży zawodowych.
Praktyki oraz staże zawodowe objęły 54 uczniów, którzy w roku szkolnym 2017/2018 uczestniczyli lub w kolejnym roku szkolnym będą uczestniczyć przynajmniej w jednej z form wsparcia realizowanych w ramach projektu.
Celem realizacji praktyk /staży zawodowych było nabycie praktycznych umiejętności oraz zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy w zawodach odpowiadających kierunkom kształcenia.


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku nr: 14/8.5.1/RPOWŚ/RR na ZAKUP PODRĘCZNIKÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU "KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW - ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC". Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Rozeznanie rynku".


Trwają przygotowania do realizacji kolejnego etapu projektu "Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic", jakim są staże i praktyki zawodowe. Pierwsza grupa uczniów rozpocznie staż zawodowy od 02.07.2018 r. Każdy uczeń zakwalifikowany do odbycia stażu/praktyki zawodowej ma do zrealizowania 150 godzin zajęć praktycznych w wyznaczonym miejscu pracy.


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku nr: 13/8.5.1/RPOWŚ/RR na "ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI ELEKTRYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU "KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW - ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC". Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Rozeznanie rynku".


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu nr 5/8.5.1/RPOWŚ/ZK na DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Zasada konkurencyjności".


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku nr: 12/8.5.1/RPOWŚ/RR na "ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI ELEKTRYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU "KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW - ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC". Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Rozeznanie rynku".


W ramach realizacji projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic” w dniu 17 kwietnia 2018 r. odbyło się kolejne Forum Współpracy i Dni Kariery. Tym razem gościliśmy  w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 w Starachowicach, gdzie realizowane jest wsparcie dla uczniów z 5 kierunków kształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1. Ideą spotkania była promocja kształcenia zawodowego, zwłaszcza w branży mechanicznej i elektromechanicznej oraz współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym.

Forum Współpracy otworzyła Pani Danuta Krępa - Starosta Powiatu Starachowickiego, podkreślając znaczenie kształcenia zawodowego i doskonalenia swoich umiejętności. W spotkaniu uczestniczył także Świętokrzyski Wicekurator Oświaty - Pan Tomasz Pleban.

Podczas spotkania odbył się panel dyskusyjny z udziałem ekspertów- przedstawicieli branży motoryzacyjnej: Pana Edwarda Ludwika Sobonia - przewodniczącego Regionu Świętokrzyskiego Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Pana Pawła Zauchy -  Kierownika Pionu Produkcji Korpusów Autobusowych w MAN  Bus Starachowice,  Pani Marzeny Głowackiej z firmy motoryzacyjnej GAZ SERWIS oraz Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 – Pana Mariusza Majewskiego. Panel dyskusyjny poprowadził przedstawiciel szkoły - Pan Paweł Brzozowski.

Podczas spotkania odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów i Książeczek Spawacza, wydanych przez Instytut Spawalnictwa Gliwice, uczniom, którzy uczestniczyli w kursie „Spawanie metodą MAG” i pozytywnie zdali egzamin uzyskując kwalifikacje spawacza.

W trakcie Forum zaprezentowany został Symulator nauki jazdy zakupiony w ramach projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”.

Ponadto młodzież i zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć pojazd Firmy DAF udostępniony przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.

Działania projektowe realizowane są w trzech starachowickich szkołach: Technikum nr 1, Technikum nr 2 i Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Starachowicach.

Kolejne Forum zaplanowano na 25.04.2018 r. Tym razem gościć będziemy w Technikum nr 2 na
ul. 1-go Maja 4.


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku nr: 11/8.5.1/RPOWŚ/RR na "ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI ELEKTRYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU "KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW - ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC". Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Rozeznanie rynku".


Strony

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab