ZAKOŃCZONE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  W PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI POSTĘPOWANIU Z DNIA 04.01.2018 ROKU

Czwartek, 4 stycznia 2018 r.
W związku z realizacją projektu „Kielecki Kreator Przedsiębiorczości”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania Zasady Konkurencyjności Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

PRZEPROWADZENIE DORADZTWA INDYWIDUALNEGO „MÓJ BIZNESPLAN”
                                         ​w ramach III naboru

                                          na potrzeby realizacji
                     projektu „Kielecki Kreator Przedsiębiorczości”
       współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
                    w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
                       Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 10 – Otwarty rynek pracy
Działanie 10.4 - Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy
Poddziałanie 10.4.2 - Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów bezzwrotnych - ZIT (projekty konkursowe)

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 - Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy Pobierz
Załącznik nr 4 - Wykaz przeprowadzonych zajęć Pobierz
Załącznik nr 5 - Wzór umowy  Pobierz
Załącznik nr 6 - Oświadczenie Zleceniobiorcy  Pobierz

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Wyniki postępowania                                                            Pobierz

 

ZAKOŃCZONE:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  W PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI POSTĘPOWANIU Z DNIA 26.10.2017 ROKU

Czwartek, 26 października 2017 r. W związku z realizacją projektu „Kielecki Kreator Przedsiębiorczości”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania Zasady Konkurencyjności Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

PRZEPROWADZENIE DORADZTWA INDYWIDUALNEGO „MÓJ BIZNESPLAN”
                                          ​w ramach II naboru

                                          na potrzeby realizacji
                     projektu „Kielecki Kreator Przedsiębiorczości”
       współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
                    w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
                       Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 10 – Otwarty rynek pracy
Działanie 10.4 - Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy
Poddziałanie 10.4.2 - Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów bezzwrotnych - ZIT (projekty konkursowe)

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 - Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy Pobierz
Załącznik nr 4 - Wykaz przeprowadzonych zajęć Pobierz
Załącznik nr 5 - Wzór umowy  Pobierz
Załącznik nr 6 - Oświadczenie Zleceniobiorcy  Pobierz

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Wyniki postępowania                                                            Pobierz

 

ZAKOŃCZONE:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  W PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI POSTĘPOWANIU Z DNIA 03.08.2017 ROKU

Czwartek, 3 sierpnia 2017 r. W związku z realizacją projektu „Kielecki Kreator Przedsiębiorczości”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania Zasady Konkurencyjności Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

PRZEPROWADZENIE DORADZTWA INDYWIDUALNEGO „MÓJ BIZNESPLAN”
                                           w ramach I naboru

                                          na potrzeby realizacji
                     projektu „Kielecki Kreator Przedsiębiorczości”
       współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
                    w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
                       Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 10 – Otwarty rynek pracy
Działanie 10.4 - Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy
Poddziałanie 10.4.2 - Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów bezzwrotnych - ZIT (projekty konkursowe)

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 - Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy Pobierz
Załącznik nr 4 - Wykaz przeprowadzonych zajęć Pobierz
Załącznik nr 5 - Wzór umowy  Pobierz
Załącznik nr 6 - Oświadczenie Zleceniobiorcy  Pobierz
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym Pobierz

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Wyniki postępowania                                                            Pobierz

 

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab