UWAGA!!! Z dniem 01.01.2018 r. dokonano zmiany zapisów w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI przez AP

Zmiany wprowadzono w związku ze zwiększeniem liczby Uczestników/Uczestniczek zakwalifikowanych do projektu w ramach III Naboru oraz zaleceń WUP Kielce.

Nastąpiły zmiany w zakresie:
- §1 punkt 11 otrzymał nowe brzmienie
- §2 punkt 1, 3, 4b otrzymał nowe brzmienie
- wykreślono w §3 punkt 3 i 4, w związku z czym zmieniono również numerację kolejnych punktów w §3.

UWAGA!!! Z dniem 28.08.2017 r. dokonano zmiany zapisów w poniżej wyszczególnionych dokumentach
Zmianie uległy:

 1. REGULAMIN REKRUTACJI – nastąpiła zmiana w §2 Definicje w zakresie: punkt II ustęp 11 otrzymał nowe brzmienie oraz w §4 Wyłączenia z udziału w Projekcie: punkt 5 i 6 otrzymał nowe brzmienie oraz w §6 Rekrutacja Uczestników projektu: w punkcie 4b zmieniono kod pocztowy.
 2. Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji – Formularz rekrutacyjny nastąpiła zmiana w polu Oświadczenie punkt 3 i 8.
 3. Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny formularza rekrutacyjnego – nastąpiła zmiana w Części I Ogólne kryteria formalne część B, punkt 4 i 5 oraz w legendzie dotyczącej Części B.
 4. Załącznik nr 6 do Formularza rekrutacyjnego – Oświadczenie o przejrzystości wydatkowania środków publicznych – zmianie uległ punkt nr 2.
 5. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI przez AP – nastąpiły zmiany w zakresie:
  - dodano nowy paragraf: §2, w związku z czym zmieniono również numerację kolejnych paragrafów
  - §4 punkt 3 otrzymał nowe brzmienie
  - §8 dodano punkt 2.
DOKUMENTY REKRUTACYJNE  
REGULAMIN REKRUTACJI Pobierz
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji - FORMULARZ REKRUTACYJNY
(ODT - wersja dla użytkowników programów LibreOffice i OpenOffice)
Pobierz.DOC 
Pobierz.ODT
    Zał. nr 1 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie Pobierz
    Zał. nr 2 - Oświadczenie o danych osobowych Pobierz
    Zał. nr 3 - Oświadczenie o miejscu zamieszkania Pobierz
    Zał. nr 4 - Oświadczenie o posiadanym wykształceniu Pobierz
    Zał. nr 5 - Oświadczenie o ubieganiu bądź nieubieganiu się o środki w innym
                    projekcie
Pobierz
    Zał. nr 6 - Oświadczenie o przejrzystości wydatkowania środków publicznych Pobierz
    Zał. nr 7 - Oświadczenie o sytuacji zawodowej współmałżonka Pobierz
    Zał. nr 8 - Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo Pobierz
    Zał. nr 9 - Oświadczenie o zmianie systemu ubezpieczeń Pobierz
    Zał. nr 10 - Oświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym Pobierz
    Zał. nr 11 - Oświadczenie o niezatrudnieniu w AP, MUP lub WUP Pobierz
Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji - KARTA KWALIFIKACYJNA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Pobierz
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji - KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Pobierz

 


DOKUMENTY DOTYCZĄCE WSPARCIA  
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO-DORADCZYCH Pobierz
REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH przez AP Pobierz
    Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój
    przedsiębiorczości przez AP - Biznesplan
    (ODT - wersja dla użytkowników programów LibreOffice i OpenOffice)

Pobierz.DOC

Pobierz.ODT

   Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój

   przedsiębiorczości przez AP - Karta oceny Biznesplanu
Pobierz
   Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój

   przedsiębiorczości przez AP - Wniosek o przyznanie środków na rozwój

   (ODT - wersja dla użytkowników programów LibreOffice i OpenOffice)

Pobierz.DOC

Pobierz.ODT


   Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój

   przedsiębiorczości przez AP - Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

   (ODT - wersja dla użytkowników programów LibreOffice i OpenOffice)

Pobierz.DOC

Pobierz.ODT


   Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój

   przedsiębiorczości przez AP- Umowa o przyznanie wsparcia finansowego
Pobierz
   Załącznik nr 6a do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój

   przedsiębiorczości przez AP - Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego
Pobierz
   Załącznik nr 6b do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój

   przedsiębiorczości przez AP - Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego
Pobierz
   Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój

   przedsiębior - Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych dla firm
Pobierz
   Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój

   przedsiębiorczości przez AP - Oświadczenie o pomocy de minimis

   (ODT - wersja dla użytkowników programów LibreOffice i OpenOffice)

Pobierz.DOC

Pobierz.ODT


 

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab