Zgodnie z § 6 ust. II pkt. 5 Regulaminu rekrutacji do projektu „KIELECKI KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” z dniem 12 WRZEŚNIA 2017 r.  godz. 13.30 Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza zamknięcie II naboru  dla Kobiet biernych zawodowo i zarejestrowanych w PUP Kielce niebędących rolnikami.
OSTATECZNY TERMIN PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW DLA KOBIET BIERNYCH ZAWODOWO I ZAREJESTROWANYCH W PUP KIELCE NIEBĘDĄCYCH ROLNIKAMI  TO 13.09.2017 R. GODZ. 13.30.
Po tym terminie zgłoszenia od ww. Kobiet nie będą przyjmowane.


Zgodnie z § 6 ust. II pkt. 5 Regulaminu rekrutacji do projektu „KIELECKI KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” z dniem 11 WRZEŚNIA 2017 r.  godz. 14.00 Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza zamknięcie II naboru  dla Mężczyzn biernych zawodowo i zarejestrowanych w PUP Kielce niebędących rolnikami.
OSTATECZNY TERMIN PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW DLA MĘŻCZYZN BIERNYCH ZAWODOWO I ZAREJESTROWANYCH W PUP KIELCE NIEBĘDĄCYCH ROLNIKAMI  TO 12.09.2017 R. GODZ. 14.00.


Zgodnie z § 6 ust. II pkt. 5 Regulaminu rekrutacji dotyczącego projektu „KIELECKI KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” Miejski Urząd Pracy w Kielcach informuje, że ostateczny termin przyjmowania  Formularzy rekrutacyjnych wraz z załącznikami DLA MĘŻCZYZN to 12 września 2017 r., godz. 13.00 w związku z wpłynięciem 15-ego prawidłowo wypełnionego pod względem kwalifikacji Formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami od Mężczyzn.
Po tym terminie Formularze rekrutacyjne od ww. Mężczyzn nie będą przyjmowane.


Zgodnie z § 6 ust. II pkt. 5 Regulaminu rekrutacji dotyczącego projektu „KIELECKI KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” Miejski Urząd Pracy w Kielcach informuje, że ostateczny termin przyjmowania  Formularzy rekrutacyjnych wraz z załącznikami DLA KOBIET to 12 września 2017 r., godz. 13.00 w związku z wpłynięciem 16-ego prawidłowo wypełnionego pod względem kwalifikacji Formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami od Kobiet.
Po tym terminie Formularze rekrutacyjne od ww. Kobiet nie będą przyjmowane.


W dniu 11.09.2017 r. uruchomiony zostanie II Nabór dokumentów rekrutacyjnych w ramach projektu „Kielecki Kreator Przedsiębiorczości”.
Dokumenty w wersji elektronicznej do pobrania w zakładce Dokumenty rekrutacyjne, natomiast w wersji papierowej są dostępne:


W zakładce LISTY RANKINGOWE opublikowane zostały  Listy osób zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych oraz listy osób rezerwowych do udziału w projekcie „KIELECKI KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”. Wszyscy Kandydaci zostaną poinformowani listownie o wynikach oceny formularzy. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rekrutacji, §7 Ogłoszenie wyników rekrutacji, punkt 9, od przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną oceny nie przysługują Kandydatowi ubiegającemu się o udział w Projekcie żadne środki odwoławcze.


Z dniem 7 lipca 2017 r. zakończono przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych Kandydatów/Kandydatek do projektu „Kielecki Kreator Przedsiębiorczości” prowadzonego w ramach I Naboru. Kolejny II Nabór do projektu planowany jest w miesiącach WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 2017 roku. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do złożenia wymaganych formularzy w wyżej wymienionym terminie.


W dniu 28 czerwca 2017, środa, w godz.12.00-14.00 na Rynku w Kielcach odbędą się Targi Pracy.
Będziemy promować projekt KIELECKI KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
Zapraszamy!


Zgodnie z § 6 ust. II pkt. 5 Regulaminu rekrutacji dotyczącego projektu „KIELECKI KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” Miejski Urząd Pracy w Kielcach informuje, że ostateczny termin przyjmowania  Formularzy rekrutacyjnych wraz z załącznikami DLA MĘŻCZYZN to 14 czerwca 2017 r., godz. 13.00 w związku z wpłynięciem 16-ego prawidłowo wypełnionego pod względem kwalifikacji Formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami od mężczyzn.
Po tym terminie Formularze rekrutacyjne od mężczyzn nie będą przyjmowane.


Zgodnie z § 6 ust. II pkt. 5 Regulaminu rekrutacji do projektu „KIELECKI KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” z dniem 14 CZERWCA 2017 r.  godz. 14.00 Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza zamknięcie I naboru  dla Kobiet biernych zawodowo i zarejestrowanych w PUP Kielce niebędących rolnikami.
OSTATECZNY TERMIN PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW DLA KOBIET BIERNYCH ZAWODOWO I ZAREJESTROWANYCH W PUP KIELCE NIEBĘDĄCYCH ROLNIKAMI  TO 14.06.2017 R. GODZ. 14.00.
Po tym terminie zgłoszenia od. ww. kobiet nie będą przyjmowane.


Strony

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Stronę napędza Drupal
FacebookTab