Informujemy, iż w 2018 roku w ramach projektu wypłacono 98 osobom środki na rozpoczęcie działalności.

Działalność gospodarczą rozpoczęło:
- 49 firm w ramach II Naboru
- 49 firm w ramach III Naboru.
Wszyscy uczestnicy projektu złożyli niezbędne przy realizacji projektu wnioski, podpisali oświadczenia oraz wnieśli wymagane zabezpieczenie.

Partner - Miejski Urząd Pracy w Kielcach w miesiącu styczniu 2018 podpisał umowy o przyznanie wsparcia finansowego z 25 osobami (14K i 11M). Wypłacono 25 dotacji, każda w wysokości 25 000,00 zł. W miesiącu marcu 2018 podpisano umowy o przyznanie wsparcia finansowego z 24 osobami (13K i 11M). Wypłacono 24 dotacje, każda w wysokości 25 350,00 zł.

Partner wiodący - Akademia Przedsiębiorczości Spółka z o.o. w miesiącu lutym 2018 podpisała umowy o przyznanie wsparcia finansowego z 24 osobami (13K i 11M) oraz umowy o przyznanie wsparcia pomostowego z 49 osobami (27K i 22M). Akademia Przedsiębiorczości Spółka z o.o. wypłaciła 24 dotacje, każda w wysokości 25 000,00 zł. oraz wsparcie pomostowe 49 firmom w kwocie 2 000,00 zł/miesiąc. W miesiącu kwietniu 2018 podpisano umowy o przyznanie wsparcia finansowego z 25 osobami (12K i 13M) oraz umowy o przyznanie wsparcia pomostowego z 49 osobami (25K i 24M). Akademia Przedsiębiorczości Spółka z o.o. wypłaciła 25 dotacji, każda w wysokości 25 350,00 zł. oraz wsparcie pomostowe 49 firmom w kwocie 2 000,00 zł/miesiąc.

Wszystkim uczestnikom wydano zaświadczenia o pomocy de minimis i wprowadzono dane do Systemu Monitorowania i Harmonogramowania Pomocy Publicznej SHRIMP.

INFORMUJEMY, IŻ W RAMACH PROJEKTU OSIĄGNIĘTO ZAKŁADANE WSKAŹNIKI, W ZWIĄZKU Z CZYM NIE MA JUŻ MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE. PROCES REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY.


Informujemy, iż w dniu 23 marca 2018 r. zakończyły się prace Komisji Oceny Wniosków powołanej przez Akademię Przedsiębiorczości w Kielcach w ramach III Naboru do projektu. Utworzono ostateczne Listy rankingowe Biznesplanów do projektu  po złożonych odwołaniach i sporządzono Listy rankingowe odrębne dla Kobiet i Mężczyzn zakwalifikowanych do przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz listy rezerwowe.

Listy rankingowe zostały opublikowane w zakładce „LISTY RANKINGOWE”. Utworzone listy są ostateczne, od przeprowadzonej przez Komisję oceny nie przysługują środki odwoławcze. Wszystkie osoby zostaną poinformowane listownie o wynikach oceny Biznesplanów.

Wszystkim osobom, które otrzymały wsparcie finansowe gratulujemy i życzymy sukcesów biznesowych.


Informujemy, iż w dniu 14 marca 2018 r. zakończyły się prace Komisji Oceny Wniosków powołanej przez MUP w Kielcach w ramach III Naboru do projektu. Utworzono ostateczne Listy rankingowe Biznesplanów do projektu  po złożonych odwołaniach i sporządzono Listy rankingowe odrębne dla Kobiet i Mężczyzn zakwalifikowanych do przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz listy rezerwowe.

Ostateczne Listy rankingowe zostały opublikowane w zakładce „LISTY RANKINGOWE”. Utworzone listy są ostateczne, od przeprowadzonej przez Komisję oceny nie przysługują środki odwoławcze. Wszystkie osoby zostaną poinformowane listownie o wynikach oceny Biznesplanów.

Wszystkim osobom, które otrzymały wsparcie finansowe gratulujemy i życzymy sukcesów biznesowych.


Informujemy, iż zakończyły się prace Komisji Oceny Wniosków powołanej przez Partnera wiodącego – Akademię Przedsiębiorczości w ramach III Naboru.

Listy rankingowe odrębne dla Kobiet i Mężczyzn zostały opublikowane w zakładce „LISTY RANKINGOWE”. Wszystkie osoby zostaną poinformowane listownie o wynikach oceny Biznesplanów. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przez AP, §2 Tworzenie List rankingowych po ocenie Biznesplanów, punkt 4b, od przeprowadzonej przez Komisję oceny przysługują środki odwoławcze.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie Biznesplanu powinien zostać złożony przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od daty informacji o odrzuceniu wniosku. Wniosek należy złożyć w Biurze projektu w Akademii Przedsiębiorczości Sp. z o.o., 25-012 Kielce, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5.


W zakładce LISTY RANKINGOWE opublikowane zostały Listy rankingowe biznesplanów w ramach III Naboru złożone przez Uczestników z Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach do projektu „KIELECKI KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”. Wszyscy Uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie o wynikach oceny biznesplanów.


Informujemy, iż w dniu 22 stycznia 2018 r. zakończyły się prace Komisji Oceny Wniosków powołanej przez Akademię Przedsiębiorczości w Kielcach w ramach II Naboru do projektu. Utworzono ostateczne Listy rankingowe Biznesplanów do projektu  po złożonych odwołaniach i sporządzono Listy rankingowe odrębne dla Kobiet i Mężczyzn zakwalifikowanych do przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz listy rezerwowe.

Listy rankingowe zostały opublikowane w zakładce „LISTY RANKINGOWE”. Utworzone listy są ostateczne, od przeprowadzonej przez Komisję oceny nie przysługują środki odwoławcze. Wszystkie osoby zostaną poinformowane listownie o wynikach oceny Biznesplanów.

Wszystkim osobom, które otrzymały wsparcie finansowe gratulujemy i życzymy sukcesów biznesowych.


Informujemy, iż zakończyły się prace Komisji Oceny Wniosków powołanej przez Partnera wiodącego – Akademię Przedsiębiorczości w ramach II Naboru.


Informujemy, iż w dniu 12 stycznia 2018 r. zakończyły się prace Komisji Oceny Wniosków powołanej przez MUP w Kielcach w ramach II Naboru do projektu. Utworzono ostateczne Listy rankingowe Biznesplanów do projektu  po złożonych odwołaniach i sporządzono Listy rankingowe odrębne dla Kobiet i Mężczyzn zakwalifikowanych do przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz listy rezerwowe.


W zakładce LISTY RANKINGOWE opublikowane zostały Listy rankingowe biznesplanów w ramach II Naboru złożone przez Uczestników z Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach do projektu „KIELECKI KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”. Wszyscy Uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie o wynikach oceny biznesplanów.


W zakładce LISTY RANKINGOWE opublikowane zostały  Listy osób zakwalifikowanych, Listy osób rezerwowych oraz Listy osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie „KIELECKI KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”. Wszyscy Kandydaci/Kandydatki, którzy złożyli dokumenty w ramach III Naboru do projektu zostaną poinformowani listownie o wynikach oceny formularzy.


Strony

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab