Zgodnie z § 6 ust. II pkt. 5 Regulaminu rekrutacji do projektu „KIELECKI KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza zamknięcie III naboru  dla OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA zarejestrowanych jako bezrobotne oraz członków ich rodzin zarejestrowanych jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.: osób po 50 r. życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, niskowykwalifikowanych, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.


Zgodnie z § 6 ust. II pkt. 5 Regulaminu rekrutacji do projektu „KIELECKI KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” z dniem 06 LISTOPADA 2017 r.  godz. 12.00 Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza zamknięcie III naboru  dla Kobiet biernych zawodowo i zarejestrowanych w PUP Kielce niebędących rolnikami.
OSTATECZNY TERMIN PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW DLA KOBIET BIERNYCH ZAWODOWO I ZAREJESTROWANYCH W PUP KIELCE NIEBĘDĄCYCH ROLNIKAMI  TO 07.11.2017 R. GODZ. 12.00.


Zgodnie z § 6 ust. II pkt. 5 Regulaminu rekrutacji do projektu „KIELECKI KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” z dniem 06 LISTOPADA 2017 r.  godz. 12.00 Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza zamknięcie III naboru  dla Mężczyzn biernych zawodowo i zarejestrowanych w PUP Kielce niebędących rolnikami.
OSTATECZNY TERMIN PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW DLA MĘŻCZYZN BIERNYCH ZAWODOWO I ZAREJESTROWANYCH W PUP KIELCE NIEBĘDĄCYCH ROLNIKAMI  TO 07.11.2017 R. GODZ. 12.00.
Po tym terminie zgłoszenia od ww. mężczyzn nie będą przyjmowane.


Zgodnie z § 6 ust. II pkt. 5 Regulaminu rekrutacji dotyczącego projektu „KIELECKI KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” Miejski Urząd Pracy w Kielcach informuje, że ostateczny termin przyjmowania  Formularzy rekrutacyjnych wraz z załącznikami DLA KOBIET to 7 listopada 2017 r., godz. 13.00 w związku z wpłynięciem 16-ego prawidłowo wypełnionego pod względem kwalifikacji Formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami od Kobiet.
Po tym terminie Formularze rekrutacyjne od ww. Kobiet nie będą przyjmowane.


Zgodnie z § 6 ust. II pkt. 5 Regulaminu rekrutacji dotyczącego projektu „KIELECKI KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” Miejski Urząd Pracy w Kielcach informuje, że ostateczny termin przyjmowania  Formularzy rekrutacyjnych wraz z załącznikami DLA MĘŻCZYZN to 7 listopada 2017 r., godz. 13.00 w związku z wpłynięciem 15-ego prawidłowo wypełnionego pod względem kwalifikacji Formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami od Mężczyzn.
Po tym terminie Formularze rekrutacyjne od ww. Mężczyzn nie będą przyjmowane.


W dniu 06.11.2017 r. uruchomiony zostanie III Nabór dokumentów rekrutacyjnych w ramach projektu „Kielecki Kreator Przedsiębiorczości”.
Dokumenty w wersji elektronicznej do pobrania w zakładce „Dokumenty rekrutacyjne”, natomiast w wersji papierowej są dostępne:


Informujemy, iż w dniu 23 października 2017 r. zakończyły się prace Komisji Oceny Wniosków powołanej przez Akademię Przedsiębiorczości w Kielcach w ramach I Naboru do projektu. Utworzono ostateczne Listy rankingowe Biznesplanów do projektu  po złożonych odwołaniach i sporządzono Listy rankingowe odrębne dla Kobiet i Mężczyzn zakwalifikowanych do przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, rezerwowe i listy wniosków odrzuconych.


W zakładce LISTY RANKINGOWE opublikowane zostały  Listy osób zakwalifikowanych, Listy osób rezerwowych oraz Listy osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie „KIELECKI KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”. Wszyscy Kandydaci/Kandydatki, którzy złożyli dokumenty w ramach II Naboru do projektu zostaną poinformowani listownie o wynikach oceny formularzy.


Informujemy, iż w dniu 16 października 2017 r. zakończyły się prace Komisji Oceny Wniosków powołanej przez MUP w Kielcach w ramach I Naboru do projektu. Utworzono ostateczne Listy rankingowe Biznesplanów do projektu  po złożonych odwołaniach i sporządzono Listy rankingowe odrębne dla Kobiet i Mężczyzn zakwalifikowanych do przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, rezerwowe i listy wniosków odrzuconych.


Informujemy, iż zakończyły się prace Komisji Oceny Wniosków powołanej przez Partnera wiodącego – Akademię Przedsiębiorczości w ramach I Naboru.


Strony

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Stronę napędza Drupal
FacebookTab