Informujemy, iż zakończyły się prace Komisji Oceny Wniosków powołanej przez Partnera wiodącego – Akademię Przedsiębiorczości w ramach II Naboru.


Informujemy, iż w dniu 12 stycznia 2018 r. zakończyły się prace Komisji Oceny Wniosków powołanej przez MUP w Kielcach w ramach II Naboru do projektu. Utworzono ostateczne Listy rankingowe Biznesplanów do projektu  po złożonych odwołaniach i sporządzono Listy rankingowe odrębne dla Kobiet i Mężczyzn zakwalifikowanych do przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz listy rezerwowe.


W zakładce LISTY RANKINGOWE opublikowane zostały Listy rankingowe biznesplanów w ramach II Naboru złożone przez Uczestników z Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach do projektu „KIELECKI KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”. Wszyscy Uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie o wynikach oceny biznesplanów.


W zakładce LISTY RANKINGOWE opublikowane zostały  Listy osób zakwalifikowanych, Listy osób rezerwowych oraz Listy osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie „KIELECKI KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”. Wszyscy Kandydaci/Kandydatki, którzy złożyli dokumenty w ramach III Naboru do projektu zostaną poinformowani listownie o wynikach oceny formularzy.


W związku z zaakceptowaną zmianą wniosku o dofinansowanie projektu i wyrażeniem zgody przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, zmianie ulega liczba osób, które zostaną przyjęte do projektu w ramach III Naboru:
- Partner wiodący - Akademia Przedsiębiorczości Spółka z o.o. zakwalifikuje 17 Kobiet i 15, Mężczyzn,
- Partner - Miejski Urząd Pracy w Kielcach zakwalifikuje 17 Kobiet i 15 Mężczyzn.


Z dniem 5 grudnia 2017 r. zakończono przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych Kandydatów/Kandydatek do projektu „Kielecki Kreator Przedsiębiorczości” prowadzone w ramach III Naboru. W związku z tym, iż był to ostatni nabór, nie ma już możliwości przystąpienia do projektu.


W ramach I Naboru projektu działalność gospodarczą rozpoczęło 47 firm. Wszyscy uczestnicy projektu złożyli niezbędne przy realizacji projektu wnioski, podpisali oświadczenia oraz wnieśli wymagane zabezpieczenie.

Partner - Miejski Urząd Pracy w Kielcach w miesiącu październiku 2017 podpisał umowy o przyznanie wsparcia finansowego z 23 osobami (12K i 11M). Wypłacono 23 dotacje, każda w wysokości 25 000,00 zł. Do projektu został wniesiony wkład własny – 10 z uczestników projektu otrzymało dotacje wypłacone ze środków Funduszu Pracy Partnera.


Zgodnie z § 6 ust. II pkt. 5 Regulaminu rekrutacji do projektu „KIELECKI KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza zamknięcie III naboru  dla OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA zarejestrowanych jako bezrobotne oraz członków ich rodzin zarejestrowanych jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.: osób po 50 r. życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, niskowykwalifikowanych, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.


Zgodnie z § 6 ust. II pkt. 5 Regulaminu rekrutacji do projektu „KIELECKI KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” z dniem 06 LISTOPADA 2017 r.  godz. 12.00 Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza zamknięcie III naboru  dla Kobiet biernych zawodowo i zarejestrowanych w PUP Kielce niebędących rolnikami.
OSTATECZNY TERMIN PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW DLA KOBIET BIERNYCH ZAWODOWO I ZAREJESTROWANYCH W PUP KIELCE NIEBĘDĄCYCH ROLNIKAMI  TO 07.11.2017 R. GODZ. 12.00.


Zgodnie z § 6 ust. II pkt. 5 Regulaminu rekrutacji do projektu „KIELECKI KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” z dniem 06 LISTOPADA 2017 r.  godz. 12.00 Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza zamknięcie III naboru  dla Mężczyzn biernych zawodowo i zarejestrowanych w PUP Kielce niebędących rolnikami.
OSTATECZNY TERMIN PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW DLA MĘŻCZYZN BIERNYCH ZAWODOWO I ZAREJESTROWANYCH W PUP KIELCE NIEBĘDĄCYCH ROLNIKAMI  TO 07.11.2017 R. GODZ. 12.00.
Po tym terminie zgłoszenia od ww. mężczyzn nie będą przyjmowane.


Strony

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Stronę napędza Drupal
FacebookTab