KONTAKT
Obrazek użytkownika sylwia.pochec
Sylwia Pocheć

41 242 92 60

Zasada konkurencyjności

ZAKOŃCZONE:

Wyniki postępowania nr 3/4.2/POWER/ZK          Pobierz

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  Z DNIA 09.08.2017 ROKU

Środa, 9 sierpnia 2017 r. .

W związku z realizacją projektu „Aktywny – mobilny na rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania Zasady Konkurencyjności Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w zaprasza do złożenia oferty cenowej
w prowadzonym postępowaniu na:

REALIZACJA SZKOLEŃ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
AKTYWNY – MOBILNY NA RYNKU PRACY
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej
Postępowanie nr 3/4.2/POWER/ZK

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 – Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 – Wykaz doświadczenia  Pobierz
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Pobierz
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Pobierz
Załącznik nr 6 – Projekt umowy Pobierz

 

 

ZAKOŃCZONE:

Wyniki postępowania nr 2A/4.2/POWER/ZK            Pobierz

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  Z DNIA 21.12.2016 ROKU

Środa, 21 grudnia 2016r.

W związku z realizacją projektu „Aktywny – mobilny na rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania Zasady Konkurencyjności Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w zaprasza do złożenia oferty cenowej
w prowadzonym, rozszerzonym postępowaniu na:

REALIZACJA SZKOLEŃ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
AKTYWNY – MOBILNY NA RYNKU PRACY
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej
Postępowanie nr 2A/4.2/POWER/ZK

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 – Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 – Wykaz doświadczenia  Pobierz
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Pobierz
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Pobierz
Załącznik nr 6 – Wzór umowy Pobierz

 

ZAKOŃCZONE:

Wyniki postępowania nr 2/4.2/POWER/ZK                 Pobierz

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  Z DNIA 21.11.2016 ROKU

Poniedziałek, 21 listopada 2016r.

W związku z realizacją projektu „Aktywny – mobilny na rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania Zasady Konkurencyjności Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w zaprasza do złożenia oferty cenowej
w prowadzonym postępowaniu na:

REALIZACJA SZKOLEŃ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
AKTYWNY – MOBILNY NA RYNKU PRACY
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej
Postępowanie nr 2/4.2/POWER/ZK

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 – Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 – Wykaz doświadczenia  Pobierz
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Pobierz
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Pobierz
Załącznik nr 6 – Wzór umowy Pobierz

 

ZAKOŃCZONE:

Wyniki postępowania nr 1/4.2/POWER/ZK                 Pobierz

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  Z DNIA 18.03.2016 ROKU

Piątek, 18 marca 2016r.

W związku z realizacją projektu „Aktywny – mobilny na rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania Zasady Konkurencyjności Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w zaprasza do złożenia oferty cenowej
w prowadzonym postępowaniu na:

PEŁNIENIE  FUNKCJI  MENTORA  W  PROJEKCIE 
AKTYWNY – MOBILNY NA RYNKU PRACY
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej
Postępowanie nr 1/4.2/POWER/ZK

Zapytania do postępowania                                                             Pobierz

Komplet dokumentów do pobrania: 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz  
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz  
Załącznik nr 2 – Oferta cenowa Pobierz  
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Pobierz  
Załącznik nr 4 – Wykaz doświadczenia  w pracy terapeutycznej Pobierz  
Załącznik nr 5 – Oświadczenie potwierdzające kompetencje językowe Pobierz  
Załącznik nr 6 – Życiorys zawodowy Pobierz  
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o zaangażowaniu w realizację innych projektów oraz działań finansowanych z innych źródeł Pobierz  
Załącznik nr 8 – Oświadczenie zleceniobiorcy Pobierz  
Załącznik nr 9  - Wzór umowy Pobierz  

 


FacebookTab