ZAKOŃCZONE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  Z DNIA 10.05.2017 ROKU
POSTĘPOWANIE NR8/4.2/POWER/RR

Wyniki postępowania                           Pobierz

​Środa, 10 maja 2017 r.

wynik

W związku z realizacją projektu „Aktywny – mobilny na rynku pracy”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dotyczące rozeznania rynku, w celu wybrania najkorzystniejszej oferty Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

„USŁUGA MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU OSÓB
na potrzeby realizacji projektu „Aktywny – mobilny na rynku pracy”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 – Oferta cenowa Pobierz

 

​ZAKOŃCZONE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  Z DNIA 14.02.2016 ROKU
POSTĘPOWANIE NR 7/4.2/POWER/RR

Wyniki postępowania                           Pobierz

Wtorek, 14 luty 2017 r.
W związku z realizacją projektu „Aktywny – mobilny na rynku pracy”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności  … dotyczące rozeznania rynku w celu wybrania najkorzystniejszej oferty Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:
​Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na kursach języka niemieckiego przygotowujących uczestników projektu „Aktywny – mobilny na rynku pracy” do praktyk zawodowych w Niemczech.


Kursy językowe są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 – Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 – Oświadczenia wykonawcy Pobierz
Załącznik nr 4 – Wykaz przeprowadzonych zajęć Pobierz

 


ZAKOŃCZONE

Wyniki postępowania                            Pobierz

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  Z DNIA 10.02.2017 ROKU  -  POSTĘPOWANIE NR 6/4.2/POWER/RR

Piątek, 10 lutego 2017 r.

W związku z realizacją projektu „Aktywny – mobilny na rynku pracy”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności  … dotyczące rozeznania rynku w celu wybrania najkorzystniejszej oferty Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

„ZAPEWNIENIE  USŁUGI  TRANSPORTOWEJ 
na potrzeby realizacji projektu „Aktywny – mobilny na rynku pracy”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 – Oferta cenowa Pobierz

 

ZAKOŃCZONE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  Z DNIA 25.01.2017 ROKU

Wyniki postępowania                            Pobierz

Środa, 25 stycznia 2017 r. W związku z realizacją projektu „Aktywny – mobilny na rynku pracy”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności  … dotyczące rozeznania rynku w celu wybrania najkorzystniejszej oferty Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

„USŁUGĘ NOCLEGOWĄ, RESTAURACYJNĄ WRAZ Z WYNAJMEM SALI SZKOLENIOWEJ na potrzeby realizacji projektu „Aktywny – mobilny na rynku pracy”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 – Oferta cenowa Pobierz


ZAKOŃCZONE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  Z DNIA 12.09.2016 ROKU

Wyniki postępowania                            Pobierz

Poniedziałek, 12 września 2016 r. W związku z realizacją projektu „Aktywny – mobilny na rynku pracy”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności  … dotyczące rozeznania rynku w celu wybrania najkorzystniejszej oferty Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

„USŁUGA MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU OSÓB
na potrzeby realizacji projektu „Aktywny – mobilny na rynku pracy”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 – Oferta cenowa Pobierz

ZAKOŃCZONE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  Z DNIA 30.05.2016 ROKU

Wyniki postępowania                            Pobierz

Poniedziałek, 30 maja 2016 r.
W związku z realizacją projektu „Aktywny – mobilny na rynku pracy”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności  … dotyczące rozeznania rynku w celu wybrania najkorzystniejszej oferty Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na kursach języka niemieckiego przygotowujących uczestników projektu „Aktywny – mobilny na rynku pracy” do praktyk zawodowych w Niemczech.

Kursy językowe są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 – Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 – Oświadczenia wykonawcy Pobierz
Załącznik nr 4 – Wykaz przeprowadzonych zajęć Pobierz

 

 

ZAKOŃCZONE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  Z DNIA 13.04.2016 ROKU

Wyniki postępowania                            Pobierz

Środa, 13 kwietnia 2016 r. W związku z realizacją projektu „Aktywny – mobilny na rynku pracy”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności  … dotyczące rozeznania rynku w celu wybrania najkorzystniejszej oferty Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

„ZAPEWNIENIE  USŁUGI  TRANSPORTOWEJ 
na potrzeby realizacji projektu „Aktywny – mobilny na rynku pracy”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 – Oferta cenowa Pobierz

 

 

ZAKOŃCZONE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  Z DNIA 23.03.2016 ROKU

Wyniki postępowania                            Pobierz

Środa, 23 marca 2016r.

W związku z realizacją projektu „Aktywny – mobilny na rynku pracy”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności  … dotyczące rozeznania rynku w celu wybrania najkorzystniejszej oferty Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

„USŁUGĘ NOCLEGOWĄ, RESTAURACYJNĄ WRAZ Z WYNAJMEM SALI SZKOLENIOWEJ na potrzeby realizacji projektu „Aktywny – mobilny na rynku pracy”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 – Oferta cenowa Pobierz

 

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab