W dniu 11.09.2017 r. rozpoczęliśmy realizację indywidualnych kursów i szkoleń dla uczestników projektu z II naboru.


W dniu 04.09.2017 rozpoczęliśmy realizację staży zawodowych dla uczestników projektu z II naboru.


W terminach 22, 23 i 24.08.2017 r. został przeprowadzony trening poszukiwania pracy dla uczestników projektu z grupy III i IV. Podczas indywidualnych rozmów uczestnicy projektu prezentowali nabyte umiejętności autoprezentacji przez komisją kwalifikacyjną z udziałem pracodawców.  


W dniu 22.08.2017 r. nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności dotyczącego wyboru wykonawców szkoleń indywidualnych.
Wyniki postępowania dostępne http://ap.org.pl/projekty/aktywny-mobilny-na-rynku-pracy/zasada-konkurencyjnosci
Realizacja szkoleń, zgodnie z harmonogramem projektu rozpocznie się w miesiącu wrześniu 2017 r. 


W dniu 11.08.2017 r. odbyły się 8-godzine warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla uczestników projektu z Grupy III Starachowice.


W dniu 04.08.2017 r. odbyły się 8-godzine warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla uczestników projektu z Grupy IV Kielce.
Celem warsztatów przeprowadzonych przez doradcę zawodowego było przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, nabycie umiejętności profesjonalnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych.


W dniu 01.08.2017 r. kolejne 2 grupy uczestników ukończyły IV fazę projektu – praktyki zawodowe w Ingolstadt  Niemcy.
W trakcie 2-miesięcznego pobytu uczestnicy nabywali kompetencje zawodowe w branżach określonych w indywidualnych planach działaniach oraz doskonalili kompetencje językowe podczas kursu języka niemieckiego.
Pobyt za granicą był formą aktywizacji zawodowej, przygotowania do aktywnego wejścia/powrotu na rynek pracy.


W dniu 01.06.2017 r. rozpoczęliśmy fazę III projektu, pobyt uczestników w Niemczech. Dwie grupy uczestników wyjechało do Ingolstadt w celu odbycia praktyk zawodowych.


W terminie 19.05.2017 oraz 22.05.2017 zakończyliśmy realizację kursu języka niemieckiego przygotowującego do mobilności dla 2 grup uczestników projektu.


Zapraszamy wykonawców posiadających uprawnienia do międzynarodowego transportu drogowego osób do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu ryku nr  8/4.2/POWER/RR.
Szczegółowe informacje w sekcji "Rozeznanie Rynku".


Strony

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab