03.04.2018 r.

Rekrutacja do projektu „Aktywny e-Samorząd” 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18  Wysokiej jakości usługi administracyjne 

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. oraz Partnerzy: Gmina Bliżyn, Łączna, Raków, Skarżysko Kościelne, Suchedniów, Wąwolnica, Werbkowice i Wola Uhruska  rozpoczynają  rekrutację do projektu „Aktywny e-Samorząd” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie pracownicy Urzędów Gmin w Bliżynie, Łącznej, Rakowie, Skarżysku Kościelnym, Suchedniowie, Wąwolnicy, Werbkowic i Woli Uhruskiej w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Warunkiem zakwalifikowania do projektu jest zgodność zakresu wsparcia z obowiązującym/przewidywanym zakresem obowiązków oraz zgoda przełożonego.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu „Aktywny e-Samorząd" przedstawione zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Pobierz regulamin

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć u Koordynatorów Gminnych, odpowiednio w każdym urzędzie komplet dokumentacji rekrutacyjnej tj.:

Nazwa dokumentu Pobierz:  
Formularz zgłoszeniowy .doc .pdf
Zaświadczenie o zatrudnieniu .doc .pdf
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych .doc .pdf

Formularze zgłoszeniowe do projektu wraz z załącznikami w wersji papierowej dostępne są w u Koordynatorów gminnych  w każdym urzędzie.

Zapraszamy do udziału w projekcie !

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab