W związku z realizacją projektu „Aktywny e-Samorząd” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania Zasady Konkurencyjności Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

USŁUGĘ HOTELOWĄ, RESTAURACYJNĄ WRAZ Z WYNAJMEM SALI SZKOLENIOWEJ
na potrzeby realizacji projektu Aktywny e-Samorząd, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Szczegółowe informacje dostępne na witrynie projektu w „Zasada konkurencyjności”


W dniu 03.04.2018 r. rozpoczęliśmy rekrutację do projektu „Aktywny e-Samorząd” 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18 
Wysokiej jakości usługi administracyjne

Szczegółowe informacje dostępne na witrynie projektu w zakładce "Rekrutacja"


W związku z realizacją projektu „Aktywny e-Samorząd”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku na:
​„Świadczenie usługi doradztwa eksperckiego wraz z opracowaniem szczegółowej charakterystyki przedmiotu zamówienia dotyczącej elektronizacji obsługi podatkowej i dostawy sprzętu komputerowego dla 5 jednostek samorządu terytorialnego stanowiących grupę docelową projektu „Aktywny e-samorząd” 2.18 POWER.
Szczegółowe informacje w zakładce "Rozeznanie rynku".


W dniu 01.03.2018 r. w partnerskie z Gminami Bliżyn, Łączna, Raków, Skarżysko Kościelne, Suchedniów, Wąwolnica, Werbkowice i Wola Uhruska rozpoczęliśmy realizację projektu „Aktywny e-Samorząd” w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Rolę Instytucji Pośredniczącej w projekcie pełni Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 


Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab