POSTĘPOWANIE NR 1/2.18/POWER/RR ZAKOŃCZONE:

Wyniki postępowania (26.03.2018)                                                           Pobierz

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  Z DNIA 19.03.2018 ROKU Rozeznanie rynku nr 1/2.18/POWER/RR

​Poniedziałek, 19 marca 2018 r.
W związku z realizacją projektu „Aktywny e-Samorząd”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku na:
„Świadczenie usługi doradztwa eksperckiego wraz z opracowaniem szczegółowej charakterystyki przedmiotu zamówienia dotyczącej elektronizacji obsługi podatkowej i dostawy sprzętu komputerowego dla 5 jednostek samorządu terytorialnego stanowiących grupę docelową projektu „Aktywny e-samorząd” 2.18 POWER”
Doradztwo będzie realizowane w ramach projektu „Aktywny e-Samorząd”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia PobierzPDF 
Pobierz.docx
Załącznik nr 2 – Oferta cenowa PobierzPDF 
Pobierz.docx
Załącznik nr 3 – Oświadczenia wykonawcy PobierzPDF 
Pobierz.docx
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczenia PobierzPDF 
Pobierz.docx
Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia PobierzPDF 
Pobierz.docx

 

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab