Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Starachowicach wraz z partnerami projektu: Powiatowym Urzędem Pracy w Starachowicach i Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku –Kamiennej zakończyła realizację projektu „Aktywność zawodowa – szansą na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 10.02.01. Okres realizacji projektu: 01.03.2016 – 31.05.2017.


W dniu 30.04.2017 roku kolejna grupa beneficjentów zakończyła staże zawodowe u Pracodawców. Ponadto trwa realizacja Zadania nr 6 - Doposażenie lub Wyposażenie miejsc pracy, realizowana przez Partnerów Projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej.


Kończymy pierwszy etap realizacji staży zawodowych dla beneficjentów projektu. Uczestnicy odbyli 6-miesięczny staż, w trakcie  którego zapewnialiśmy: stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie NW, odzież ochronną.


Rozpoczęto rozmowy z Pracodawcami w celu realizacji Zadania nr 6 Wyposażenie lub Doposażenie miejsca pracy. Celem zadania jest zapewnienie długookresowego zatrudnienia beneficjenta.


Trwa realizacja staży zawodowych dla uczestników projektu. Staże pozwolą na zdobycie doświadczenia w miejscu pracy oraz nabycie praktycznych umiejętności, niezbędnych do pozyskania przyszłego zatrudnienia.


Od 01 października 2016 rozpoczęliśmy realizację staży zawodowych dla beneficjentów projektu. Mają one na celu zdobycie doświadczenia oraz nabycie praktycznych umiejętności, niezbędnych do pozyskania przyszłego zatrudnienia. Każdy uczestnik odbędzie 6-miesięczny staż, w trakcie którego zapewniamy: stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie NW, odzież ochronną.


We wrześniu zakończyła się realizacja Zadania nr 4 – Szkolenia Zawodowe. W powiecie starachowickim i skarżyskim przeszkolono łącznie 60 osób. Beneficjenci oczekują obecnie na rozpoczęcie kolejnego zadania , jakim będą staże zawodowe u Pracodawców.


W dniu 11.07.2016r szkolenia zawodowe rozpoczęły dwie grupy uczestników w powiecie starachowickim: Kucharz-Kelner i Sprzedawca z Obsługą Kas Fiskalnych i Terminali Płatniczych.
Kolejne grupy szkoleniowe w powiecie skarżyskim i starachowickim rozpoczną zajęcia w najbliżym czasie.


W dniach 22.06.2016 oraz 24.06.2016 roku odbyły się zajęcia motywujące dla kobiet po 50 roku życia. Miały one na celu podniesienie świadomości i wiedzy kobiet w zakresie korzyści płynących z pozostawania aktywnym na rynku pracy. Spotkania z psychologiem odbywały się w Akademii Przedsiębiorczości w Starachowicach i Skaryżysku-Kamiennej.


Dnia 01.06.2016 rozpoczęła się realizacja Zadania nr 2 w projekcie - INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE. Zajęcia prowadzone są w Powiatowych Urzędach Pracy w Starachowicach i Skarżysku-Kamiennej.


Strony

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab