SŁOWNIK TERMINOLOGICZNY
(terminy ujęte w formularzach rekrutacyjnych i załącznikach)
Pobierz

UWAGA!!! Z dniem 15.12.2016 dokonano zmiany w REGULAMINIE REKRUTACJI – §6 Rekrutacja uczestników projektu, punkt I, ustęp 1 otrzymał nowe brzmienie
 


Zmianie uległy poniżej załączone formularze:

  1. REGULAMIN REKRUTACJI – nastąpiła zmiana w §6 Rekrutacja uczestników projektu w zakresie: punkt II ustęp 1 i 4 otrzymał nowe brzmienie oraz w §7 Ogłoszenie wyników rekrutacji: punkt 1 otrzymał nowe brzmienie.
  2. Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego – nastąpiła zmiana w § 2 Okres udzielania wsparcia pomostowego: w punkcie 1 usunięto przypis.
  3. Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny formularza rekrutacyjnego – nastąpiła zmiana w kolumnie Maksymalna liczba punktów – nadawo szczegółową punktację w Części I, II i III; zmieniono tabelę: ŁĄCZNA PUNKTACJA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO, w Części II zmieniono wartość minimalnej liczby punktów z 28 na 42 pkt.
DOKUMENTY REKRUTACYJNE NALEŻY WYDRUKOWAĆ W KOLORZE
(ISTNIEJE MOŻLIWOŚC WYDRUKOWANIA WERSJI ELEKTRONICZNEJ W BIURACH PROJEKTU).
DRUKI W KOLORZE MOŻNA RÓWNIEŻ POBRAĆ W PUNKTACH REKRUTACYJNYCH.
Dokumenty rekrutacyjne  
REGULAMIN REKRUTACJI Pobierz
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji - Formularz rekrutacyjny do Projektu 
(ODT - wersja dla użytkowników programów LibreOffice i OpenOffice) 
Pobierz DOC
Pobierz ODT
     Oświadczenie o miejscu zamieszkania Pobierz
     Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo Pobierz
     Oświadczenie o udziale w innym projekcie Pobierz
     Oświadczenie o zmianie systemu ubezpieczeń Pobierz
     Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego Pobierz
Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji-karta oceny formularza rekrutacyjnego Pobierz
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji - Deklaracja uczestnika Pobierz

UWAGA!!!
Zmianie uległy poniżej załączone formularze:
1) REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH – nastąpiła zmiana w §1 punkt 9 i 11, §2 punkt 3 i 4, §6 punkt 1.
2) Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków – Karta oceny biznes planu – dodano tabelę „Łączna punktacja”
3) Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków - Umowa o przyznanie wsparcia finansowego – nastąpiła zmiana w §2 punkt 3 i 4 oraz w §3, dodano również Załącznik nr 2 do umowy oraz wzór Deklaracji wystawcy weksla i Weksel.
4) Umowa o przyznanie wsparcia finansowego – nastąpiła zmiana w Załączniku nr 2 Szczegółowe warunki zabezpieczenia w punktach 3a, 3b, 3c.

Dokumenty dotyczące wsparcia  
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO-DORADCZYCH Pobierz
REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Pobierz
(kolor) Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - Biznes plan (ODT - wersja dla użytkowników programów LibreOffice i OpenOffice)  Pobierz 
Pobierz ODT
(czarno-biały) Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - Biznes plan (ODT - wersja dla użytkowników programów LibreOffice i OpenOffice)  Pobierz 
Pobierz ODT
Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków - Karta oceny biznes planu Pobierz
Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków - Wniosek o przyznanie środków finansowych 
(ODT - wersja dla użytkowników programów LibreOffice i OpenOffice) 
Pobierz 
Pobierz ODT
Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków - Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego 
(ODT - wersja dla użytkowników programów LibreOffice i OpenOffice) 
Pobierz 
Pobierz ODT
Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków - Umowa o przyznanie wsparcia finansowego (ODT - wersja dla użytkowników programów LibreOffice i OpenOffice)  Pobierz 
Pobierz ODT
Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznania środków - Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego Pobierz
Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków - Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych po otrzymaniu wsparcia Pobierz
Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków-Oświadczenie o pomocy de minimis za ostatnie 3 lata (ODT - wersja dla użytkowników programów LibreOffice i OpenOffice)  Pobierz 
Pobierz ODT

 

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab