POSTĘPOWANIE NR 2/10.2.1/2018/DG: ZAKOŃCZONE:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  W PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI POSTĘPOWANIU nr 2/10.2.1/2018/DG Z DNIA 06.02.2019 ROKU

Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu 2/10.2.1/2018/DG (18.02.2019r.) Pobierz

Skarżysko-Kamienna, dnia 06.02.2019 r.
​W związku z realizacją projektu „AKTYWIZACJA - SZKOLNIE - PRACA”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania Zasady Konkurencyjności Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

„REALIZACJA SZKOLEŃ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU”
współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020,
Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia,
Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia.

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 - Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o doświadczeniu wykonawcy Pobierz
Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy Pobierz
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań Pobierz
Załącznik nr 6 - Projekt umowy Pobierz

POSTĘPOWANIE NR 1/10.2.1/2018/DG ZAKOŃCZONE:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  W PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI POSTĘPOWANIU nr 1/10.2.1/2018/DG Z DNIA 06.08.2018 ROKU

Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu 1/10.2.1/2018/DG (20.08.2018r.) Pobierz

Starachowice, dnia 06.08.2018 r.
​W związku z realizacją projektu „AKTYWIZACJA - SZKOLNIE - PRACA”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania Zasady Konkurencyjności Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

„ORGANIZACJA KURSÓW ZAWODOWYCH”
współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020,
Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia,
Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia.

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 - Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o doświadczeniu wykonawcy Pobierz
Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy Pobierz
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań Pobierz
Załącznik nr 6 - Projekt umowy Pobierz

 

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab