OGŁASZAMY DODATKOWY NABÓR NA SZKOLENIE GRUPOWE 

SERWISANT Z ELEMENTAMI MONTAŻU  PANELI  FOTOWOLTAICZNYCH
Z UPRAWNIENIAMI SEP DO 1KV

NABÓR od 24 czerwca do 5 lipca 2019 r. lub utworzenia pełnego naboru uczestników 


Z dniem 14.12.2018 roku zamykamy rekrutację na szkolenia indywidualne do Projektu  AKTYWIZACJA – SZKOLENIE – PRACA. Jednocześnie informujemy, że rekrutacja kandydatów starających się  u pracodawcy na doposażenie stanowiska pracy jest w dalszym ciągu aktualna i można jeszcze składać ankiety rekrutacyjne oraz deklaracje i wnioski przez pracodawców.


W związku z dniem wolnym 12 listopada przyjmowanie dokumentów do projektu "AKTYWIZACJA - SZKOLENIE - PRACA" w biurze w Starachowicach przesuwa się na 13 listopada wtorek w godzinach 11.00-13.00


Informacja: BIURO PROJEKTU W DNIU 2  LISTOPADA BĘDZIE NIECZYNNE

Dokumeny rekrutacyjne dla uczestników dostępne są w zakładce "DOKUMENTY UCZESTNICY" oraz od 30 października 2018 w Biurach AP  Skarżysku-Kamiennej, Kielcach i Starachowicach

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych Biura AP w godz. 10.00 – 14.00
- II nabór rozpocznie się 5 listopada 2018 r. i trwać będzie do końca grudnia lub utworzenia pełnego naboru uczestników (nabór dotyczy 38 osób z drugiej edycji).
- w biurze w Skarżysku-Kamiennej, ul. Rejowska 99 II p. pokój nr 201 (przez cały okres rekrutacji)
- w biurze w Starachowicach ul. Zgodna 2 pokój nr 4 (w poniedziałki)
- w biurze w Kielcach, ul. Targowa 18 pokój nr 10 (w czwartki)


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu nr 1/10.2.1/2018/DG na ORGANIZACJĘ KURSÓW ZAWODOWYCH w ramach projektu "AKTYWIZACJA - SZKOLENIE - PRACA". Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Zasada konkurencyjności".


Informujemy, że z dniem 26.06.2018r. rekrutacja do I edycji projektu
„AKTYWIZACJA – SZKOLENIE – PRACA „ została zamknięta.
Rekrutacja do II edycji rozpocznie się w dniu 02.11.2018r.


Informujemy że z dniem 22.05.2018 o godzinie 15:00 rekrutacja na szkolenia indywidualne do projektu "Aktywizacja - Szkolenie - Praca" zaostanie zamknięta.
Przyjmowanę będą tylko dokumenty na szkolenia grupowe "SZWACZKA" oraz osób udających się na doposażenie stanowiska pracy.


Udostępnienie dokumentów dla uczestników po 16  kwietnia 2018 - w zakładce "DOKUMENTY UCZESTNICY" oraz  w Biurach AP w Skarżysku-Kamiennej, Kielcach i Starachowicach
Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych Biura AP w godz. 10.00 – 14.00

- I nabór rozpocznie się 23 kwietnia 2018 r. i trwać będzie do końca czerwca lub utworzenia pełnego naboru uczestników (nabór dotyczy 44 osób z pierwszej edycji).
- II nabór rozpocznie się w listopadzie 2018 r. i trwać będzie do końca grudnia lub utworzenia pełnego naboru uczestników (nabór dotyczy 38 osób z drugiej edycji).

- w biurze  w  Skarżysku-Kamiennej, ul. Rejowska 99 II p. pokój nr 201 (przez cały okres rekrutacji)
- w biurze w Starachowicach ul. Zgodna 2 pokój nr 4: w poniedziałki
 - w biurze w Kielcach, ul. Targowa 18 pokój nr 10: w czwartki


ROZPOCZYNAMY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚĆI NABÓR NA 

- szkolenie grupowe (KURS SZWALNICZY) – dla 8 osób, które ma się odbyć w III kwartale 2018 r.
  160 godzin szkoleniowych (w tym 10h praktycznych w zakładzie) – zakończony EGZAMINEM WEWN. /zaświadczeniem
  TEMATYKA m.in.: obsługa maszyn szyjących proste operacje technolog., łączenie elementów wyrobu oraz elementy montażu w gotowy wyrób, utrzymywanie maszyn w sprawności technicznej;
 warunek (cechy psychofizyczne -IPD, podstawa dotycząca  szycia oraz obsługi maszyn  szwalniczych)


Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab