Szkolenia i kursy dla pracowników PUP

Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. przedstawia Państwu ofertę szkoleń organizowanych dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia oraz przedstawicieli Rad Zatrudnienia


KONTAKT
Obrazek użytkownika mariola.kubas
Mariola Kubas

41 344 52 23


Obrazek użytkownika joanna.koczubiej
Joanna Koczubiej

41 275 19 05

Szkolenia i kursy dla pracowników PUP

Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. przedstawia Państwu tematykę szkoleń organizowanych dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia oraz przedstawicieli Rad Rynku Pracy.

 • Realizacja usług rynku pracy w nowej sytuacji prawnej.
 • Zasady zawierania umów oraz zasady realizacji trójstronnych umów szkoleniowych.
 • Prawne zagadnienia realizacji dodatkowych instrumentów skierowanych do bezrobotnych.do 30 roku życia oraz rozwiązań skierowanych do bezrobotnych 50+.
 • Prawne zagadnienia profilowania pomocy dla bezrobotnych oraz realizacji IPD.
 • Rola i zadania doradcy klienta.
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy – zasady udzielania pomocy dla pracodawców i pracowników.
 • Prawne zagadnienia konstrukcji zlecania działań aktywizacyjnych.
 • Program Aktywizacja i Integracja – prawne i praktyczne elementy realizacji.
 • Rola PUP w procedurze udzielania i rozliczania pożyczek z Funduszu Pracy 
  – zagadnienia prawne i praktyczne.
 • Działalność Rad Rynku Pracy.      

Na indywidualne życzenie zorganizujemy szkolenie w zakresie tematycznym dostosowanym do Państwa potrzeb, w urzędzie lub wskazanym miejscu. Zapewnimy wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, a doświadczeni pracownicy naszej instytucji zadbają o każdy szczegół organizacji szkolenia sprawując bezpośredni nadzór nad jego realizacją.

Akademia Przedsiębiorczości prowadzi działalność jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego wpisana do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod numerem EK-I.4330.2.2013. Szkolenia spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ. U. 2014 poz. 622) Wysoką jakość usług oferowanych przez Akademię Przedsiębiorczości gwarantują: Certyfikat Jakości PN-EN ISO 9001:2009, Certyfikaty Agencji Zatrudnienia w zakresie pośrednictwa pracy, Agencji Doradztwa Personalnego oraz Agencji Poradnictwa Zawodowego, wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.26/00001/2004., przynależność do Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz nasze wieloletnie doświadczenie w realizacji szkoleń dla Publicznych Służb Zatrudnienia poświadczone listami referencyjnymi.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą oraz bieżącymi informacjami o aktualnych propozycjach szkoleń i nowościami pojawiającymi się na naszej stronie www.ap.org.pl. W przypadku zainteresowania udziałem w proponowanych szkoleniach prosimy o odesłanie formularza zgłoszeniowego na numer fax. 41 275 19 05 lub adres e‑mail:

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Stronę napędza Drupal
FacebookTab