W dniu 29.08.2019r. w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach odbyła się konferencja
pt. „ Networking na rzecz rozwoju kształcenia  zawodowego w powiecie starachowickim”

Konferencja miała na celu promocję działań prowadzonych na rzecz kształcenia zawodowego
i upowszechnienie Modelu sieci współpracy instytucjonalnej na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w powiecie starachowickim.

Honorowym gościem konferencji była pani  Renata Janik -wicemarszałek woj. świętokrzyskiego.
W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A., Regionalnej Izby Gospodarczej, Dyrekcja i nauczyciele ZSZ nr 1, ZSZ nr 2, ZSZ nr 3,  reprezentanci partnera zagranicznego Grone Netzwerk,  Kuratorium Oświaty Kielce, PUP Skarżysko– Kamienna,  SIMP ZORPOT, CKP, FARR  oraz  firm i przedsiębiorstw, które były zaangażowane w realizację projektu.

W ramach projektu współpracy ponadnarodowej „Networking na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego” opracowano  Model sieci współpracy instytucjonalnej na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w powiecie starachowickim, który zawiera m.in. zasady współpracy pomiędzy partnerami sieci (Akademią Przedsiębiorczości, Powiatem Starachowickim, Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice”, Regionalną Izbą Gospodarczą), a szkołami zawodowymi powiatu starachowickiego i pracodawcami oraz bazę przedsiębiorstw, oferujących miejsca praktyk i staży dla uczniów szkół zawodowych powiatu starachowickiego.

Podejmowane działania pozwolą na lepszą współpracę szkół i firm w zakresie przygotowania uczniów jako przyszłych pracowników i zabezpieczenia potrzeb kadrowych pracodawców.

O korzyściach tworzenia sieci i współpracy z pracodawcami z perspektywy niemieckiej mówiła Martina Borgwardt, przedstawicielka naszego zagranicznego partnera  Grone Netzwerk Hamburg.

Spotkanie zakończyło wręczenie podziękowań dla przedsiębiorców i partnerów projektu, a także zaświadczeń dla nauczycieli, którzy odbyli staże u pracodawców.
Każdy z uczestników konferencji  otrzymał publikację pt. „Model sieci współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w powiecie starachowickim”

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab