Poprawa jakości współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w powiecie starachowickim.
Wdrożenie Modelu sieci współpracy instytucjonalnej w oparciu o niemieckie doświadczenia.


KONTAKT
Obrazek użytkownika mariola.kubas
Mariola Kubas

41 344 52 23

Projekt grantowy realizowany w ramach projektu Operatora Grupa Profesja Sp. z o.o.  „Międzynarodowa współpraca się opłaca. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020” o nr POWR.04.03.00-00-0093/17

Projekt grantowy „Networking na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego” 

- stanowi rozszerzenie o komponent współpracy ponadnarodowej projektu "Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic" realizowanego przez Akademię Przedsiębiorczości w partnerstwie z Powiatem Starachowickim i Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” S.A.

Okres realizacji 01.02.2019r. -  31.08.2019r.

Wartość grantu 97 0004,40 zł


Partner wiodący:
Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o.
Partner  ponadnarodowy:
Grone Netzwerk Hamburg gGmbH

 

Cel główny projektu grantowego:

Wdrożenie do funkcjonowania Akademii niemieckiego modelu sieci współpracy instytucjonalnej,
w terminie do końca sierpnia 2019r. czego efektem będzie znacząca poprawa jakości współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w powiecie starachowickim.

Cele szczegółowe:

  • pozyskanie wiedzy nt. funkcjonowania niemieckiego modelu sieci współpracy instytucjonalnej przez 10 przedstawicieli kluczowych interesariuszy i szkól zawodowych z powiatu starachowickiego, do końca kwietnia 2019r.
  • opracowanie modelu sieci współpracy instytucjonalnej na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w powiecie starachowickim na bazie niemieckich doświadczeń, do końca lipca 2019r.
  • upowszechnienie informacji nt. modelu sieci współpracy wśród 30 uczestników konferencji – do końca sierpnia 2019r.

Zadania i działania zaplanowane w projekcie:

1. Zapoznanie z niemieckim modelem sieci współpracy
2. Wizyta studyjna w Niemczech
3. Opracowanie adaptowanego modelu sieci współpracy
4. Wdrożenie i upowszechnienie modelu sieci współpracy

Planowane efekty

  • Stworzenie bazy firm zainteresowanych przyjęciem uczniów na praktyki
  • Testowanie niektórych elementów nowego rozwiązania (Matching - dopasowanie miejsc praktyk uczeń – przedsiębiorstwo/firma, praktyki dla nauczycieli)
  • Opracowanie modelu sieci współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w powiecie starachowickim

Opracowany  model współpracy sieciowej zostanie opisany w broszurze informacyjnej i wydany w formie publikacji.

Upowszechnienie wypracowanego modelu nastąpi poprzez konferencję z udziałem partnera z Niemiec i interesariuszy projektu w Polsce, podczas której zaprezentowana zostanie publikacja zawierająca opracowany model współpracy oraz przetestowane pilotażowo rozwiązania. 

Przed zakończeniem realizacji projektu standardowego zostanie przyjęta uchwała wdrożeniowa nowego rozwiązania AP oraz podpisana deklaracja współpracy wszystkich interesariuszy.

Harmonogram wsparcia Pobierz PDF

 

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab