POSTĘPOWANIE nr 4/8.5.1/RPOWŚ/RR Z DNIA 15.01.2018 ROKU
ZAKUP MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH
AKTUALNE
POSTĘPOWANIE nr 3/8.5.1/RPOWŚ/RR Z DNIA 15.01.2018 ROKU
PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA KURSACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZAWODOWEGO
AKTUALNE
POSTĘPOWANIE nr 2/8.5.1/RPOWŚ/RR Z DNIA 10.01.2018 ROKU
PRZEPROWADZENIE KURSU - SPAWACZ – MAG 135
AKTUALNE
POSTĘPOWANIE nr 1/8.5.1/RPOWŚ/RR Z DNIA 10.01.2018 ROKU
PRZEPROWADZENIE KURSÓW
AKTUALNE
Zapytanie ofertowe Partnera - Powiat Starachowicki z dn. 08.01.2018r. AKTUALNE

 

Poniedziałek, 15 styczeń 2018 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU POSTĘPOWANIU nr 4/8.5.1/RPOWŚ/RR Z DNIA 15.01.2018 ROKU
W związku z realizacją projektu "Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic", mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 dotyczące rozeznania rynku, w celu wybrania najkorzystniejszej oferty Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku na:

 

             "ZAKUP MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
    "KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW - ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC"
             współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
       Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
                       Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
          Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie
                          na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 - Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta Pobierz

 

Poniedziałek, 15 styczeń 2018 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU POSTĘPOWANIU nr 3/8.5.1/RPOWŚ/RR Z DNIA 15.01.2018 ROKU
W związku z realizacją projektu "Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic", mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 dotyczące rozeznania rynku, w celu wybrania najkorzystniejszej oferty Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku na:

                            "Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na kursach języka angielskiego
                                                   zawodowego
dla uczestników projektu
                           "Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic"
                          współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
                     Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
                                         Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
                              Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie
                                             na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 - Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta Pobierz
Załącznik nr 4 - Wykaz przeprowadzonych zajęć Pobierz

 

Środa, 10 styczeń 2018 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  W PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU POSTĘPOWANIU nr 2/8.5.1/RPOWŚ/RR Z DNIA 10.01.2018 ROKU
W związku z realizacją projektu „Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 dotyczące rozeznania rynku, w celu wybrania najkorzystniejszej oferty Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

                                                        PRZEPROWADZENIE KURSU
                                                            „SPAWACZ – MAG 135”
na potrzeby realizacji projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”
                 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
          Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
                             Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
                 Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie
                                 na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 - Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta Pobierz
Załącznik nr 4 - Wykaz przeprowadzonych szkoleń Pobierz

 

Środa, 10 styczeń 2018 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  W PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU POSTĘPOWANIU nr 1/8.5.1/RPOWŚ/RR Z DNIA 10.01.2018 ROKU

W związku z realizacją projektu „Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 dotyczące rozeznania rynku, w celu wybrania najkorzystniejszej oferty Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

                                      „PRZEPROWADZENIE KURSÓW"
                                          
      na potrzeby realizacji
      projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”
           
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
     Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
                   Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
            Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie
                       na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)

Zadanie nr 1 – Kurs operatora koparkoładowarki  dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1
Zadanie nr 2a – Kurs operatora wózków widłowych dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1
Zadanie nr 2b – Kurs operatora wózków widłowych dla Technikum nr 2
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 - Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta Pobierz
Załącznik nr 4 - Wykaz przeprowadzonych szkoleń Pobierz

Starachowice dnia 08.01.2018r.
Zapraszamy do złożenia oferty cenowej  w TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na Dostosowanie i adaptację pomieszczeń na potrzeby pracowni w ramach projektu pn. KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW – ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC.


Szczegółowe informacje dostępne  na stronie internetowej: 
http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?wiad=116083

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Stronę napędza Drupal
FacebookTab