POSTĘPOWANIE nr 16/8.5.1/RPOWŚ/RR Z DNIA 20.02.2019
„ZAKUP PODRĘCZNIKÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU"
ZAKOŃCZONE
POSTĘPOWANIE nr 15/8.5.1/RPOWŚ/RR Z DNIA 06.02.2019
„ZAKUP MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU"
ZAKOŃCZONE
POSTĘPOWANIE nr 14/8.5.1/RPOWŚ/RR Z DNIA 20.09.2018
„ZAKUP PODRĘCZNIKÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU"
ZAKOŃCZONE
POSTĘPOWANIE nr 13/8.5.1/RPOWŚ/RR Z DNIA 14.06.2018
ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI ELEKTRYCZNEJ
ZAKOŃCZONE
POSTĘPOWANIE nr 12/8.5.1/RPOWŚ/RR Z DNIA 23.04.2018
ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI ELEKTRYCZNEJ
ZAKOŃCZONE
POSTĘPOWANIE nr 11/8.5.1/RPOWŚ/RR Z DNIA 12.04.2018
ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI ELEKTRYCZNEJ
ZAKOŃCZONE
POSTĘPOWANIE nr 10/8.5.1/RPOWŚ/RR Z DNIA 28.03.2018
ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEJ
ZAKOŃCZONE
POSTĘPOWANIE nr 9/8.5.1/RPOWŚ/RR Z DNIA 02.03.2018
„ZAKUP MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH"
ZAKOŃCZONE
POSTĘPOWANIE nr 8/8.5.1/RPOWŚ/RR Z DNIA 07.02.2018
„ZAKUP MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH"
ZAKOŃCZONE
POSTĘPOWANIE nr 7/8.5.1/RPOWŚ/RR Z DNIA 07.02.2018
ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEJ
ZAKOŃCZONE
POSTĘPOWANIE nr 6/8.5.1/RPOWŚ/RR Z DNIA 24.01.2018
ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEJ
ZAKOŃCZONE
POSTĘPOWANIE nr 5/8.5.1/RPOWŚ/RR Z DNIA 22.01.2018
ZAKUP USŁUGI CATERINGOWEJ
ZAKOŃCZONE
Zapytanie ofertowe Partnera - Powiat Starachowicki z dn. 18.01.2018r. ZAKOŃCZONE
POSTĘPOWANIE nr 4/8.5.1/RPOWŚ/RR Z DNIA 15.01.2018 ROKU
ZAKUP MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH
ZAKOŃCZONE
POSTĘPOWANIE nr 3/8.5.1/RPOWŚ/RR Z DNIA 15.01.2018 ROKU
PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA KURSACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZAWODOWEGO
ZAKOŃCZONE
POSTĘPOWANIE nr 2/8.5.1/RPOWŚ/RR Z DNIA 10.01.2018 ROKU
PRZEPROWADZENIE KURSU - SPAWACZ – MAG 135
ZAKOŃCZONE
POSTĘPOWANIE nr 1/8.5.1/RPOWŚ/RR Z DNIA 10.01.2018 ROKU
PRZEPROWADZENIE KURSÓW
ZAKOŃCZONE
Zapytanie ofertowe Partnera - Powiat Starachowicki z dn. 08.01.2018r. ZAKOŃCZONE

 


POSTĘPOWANIE NR 16/8.5.1/RPOWŚ/RR ZAKOŃCZONE

Wyniki postępowania (26.02.2019)                                                           Pobierz

​Środa, 20 luty 2019 r.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU POSTĘPOWANIU nr 16/8.5.1/RPOWŚ/RR Z DNIA 20.02.2019 ROKU

W związku z realizacją projektu "Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic", mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 dotyczące rozeznania rynku, w celu wybrania najkorzystniejszej oferty Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku na:
 

                              ZAKUP PODRĘCZNIKÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
    „KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW – ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC"
                      współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
                Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1
                            Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie
                              na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 - Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta Pobierz

 


 

POSTĘPOWANIE NR 15/8.5.1/RPOWŚ/RR ZAKOŃCZONE

Nie rozstrzygnięto - brak ofert (11.02.2019 r.)

​Środa, 06 luty 2019 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU POSTĘPOWANIU nr 15/8.5.1/RPOWŚ/RR Z DNIA 06.02.2019 ROKU

W związku z realizacją projektu "Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic", mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 dotyczące rozeznania rynku, w celu wybrania najkorzystniejszej oferty Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku na:
 

                ZAKUP MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
    „KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW – ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC"
                      współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
                Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1
                            Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie
                              na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 - Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta Pobierz

 


POSTĘPOWANIE NR 14/8.5.1/RPOWŚ/RR ZAKOŃCZONE:

Wyniki postępowania (26.09.2018)                                                           Pobierz

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU POSTĘPOWANIU nr 14/8.5.1/RPOWŚ/RR Z DNIA 20.09.2018 ROKU

​Czwartek, 20 września 2018 r. W związku z realizacją projektu "Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic", mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 dotyczące rozeznania rynku, w celu wybrania najkorzystniejszej oferty Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku na:
 

                             ZAKUP PODRĘCZNIKÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
    „KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW – ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC"
                      współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
                Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1
                            Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie
                              na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 - Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta Pobierz

 


POSTĘPOWANIE NR 13/8.5.1/RPOWŚ/RR ZAKOŃCZONE:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU POSTĘPOWANIU nr 13/8.5.1/RPOWŚ/RR Z DNIA 14.06.2018 ROKU Czwartek,14 czerwca 2018 r.

Wyniki postępowania (28.06.2018)                                                           Pobierz

W związku z realizacją projektu "Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic", mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 dotyczące rozeznania rynku, w celu wybrania najkorzystniejszej oferty Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku na:

                    ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI ELEKTRYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU
        "KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW - ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC"
                      współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
                Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1
                            Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie
                              na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 - Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta Pobierz

 


POSTĘPOWANIE NR 12/8.5.1/RPOWŚ/RR ZAKOŃCZONE:

Potokół (21.05.2018)                                                   Pobierz

Poniedziałek,23 kwietnia 2018 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU POSTĘPOWANIU nr 12/8.5.1/RPOWŚ/RR Z DNIA 23.04.2018 ROKU

W związku z realizacją projektu "Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic", mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 dotyczące rozeznania rynku, w celu wybrania najkorzystniejszej oferty Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku na:

                    ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI ELEKTRYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU
        "KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW - ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC"
                      współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
                Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1
                            Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie
                              na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 - Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta Pobierz

 

 


POSTĘPOWANIE NR 11/8.5.1/RPOWŚ/RR ZAKOŃCZONE:

Potokół (18.04.2018)                                                   Pobierz

Czwartek,12 kwiecień 2018 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU POSTĘPOWANIU nr 11/8.5.1/RPOWŚ/RR Z DNIA 12.04.2018 ROKU

W związku z realizacją projektu "Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic", mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 dotyczące rozeznania rynku, w celu wybrania najkorzystniejszej oferty Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku na:

                    ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI ELEKTRYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU
        "KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW - ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC"
                      współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
                Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1
                            Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie
                              na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 - Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta Pobierz

 

 


POSTĘPOWANIE NR 10/8.5.1/RPOWŚ/RR ZAKOŃCZONE:

Wyniki postępowania (09.04.2018)                                                           Pobierz

Środa, 28 marzec 2018 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU POSTĘPOWANIU nr 10/8.5.1/RPOWŚ/RR Z DNIA 28.03.2018 ROKU 

W związku z realizacją projektu "Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic", mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 dotyczące rozeznania rynku, w celu wybrania najkorzystniejszej oferty Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku na:

    ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEJ W RAMACH PROJEKTU
        "KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW - ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC"
                      współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
                Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1
                            Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie
                              na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 - Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta Pobierz

 

 


POSTĘPOWANIE NR 9/8.5.1/RPOWŚ/RR ZAKOŃCZONE:

Wyniki postępowania (06.03.2018)                                                           Pobierz

​Piątek, 02 marzec 2018 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU POSTĘPOWANIU nr 9/8.5.1/RPOWŚ/RR Z DNIA 02.03.2018 ROKU

​W związku z realizacją projektu "Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic", mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 dotyczące rozeznania rynku, w celu wybrania najkorzystniejszej oferty Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku na:

                    ZAKUP MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
    „KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW – ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC"
                      współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
                Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1
                            Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie
                              na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 - Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta Pobierz

 


 

POSTĘPOWANIE NR 8/8.5.1/RPOWŚ/RR ZAKOŃCZONE:

Wyniki postępowania (14.02.2018)                                                           Pobierz

Środa, 07 luty 2018 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU POSTĘPOWANIU nr 8/8.5.1/RPOWŚ/RR Z DNIA 07.02.2018 ROKU 

W związku z realizacją projektu "Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic", mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 dotyczące rozeznania rynku, w celu wybrania najkorzystniejszej oferty Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku na:

 

                    ZAKUP MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
    „KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW – ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC"
                      współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
                Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1
                            Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie
                              na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 - Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta Pobierz

 


 

POSTĘPOWANIE NR 7/8.5.1/RPOWŚ/RR ZAKOŃCZONE:

Wyniki postępowania (02.03.2018)                                                           Pobierz

Środa, 07 luty 2018 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU POSTĘPOWANIU nr 7/8.5.1/RPOWŚ/RR Z DNIA 07.02.2018 ROKU 

W związku z realizacją projektu "Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic", mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 dotyczące rozeznania rynku, w celu wybrania najkorzystniejszej oferty Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku na:

 

    ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEJ W RAMACH PROJEKTU
        "KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW - ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC"
                      współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
                Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1
                            Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie
                              na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 - Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta Pobierz

 


Środa, 24 styczeń 2018 r.


W związku z koniecznością dokonania zmian w projekcie „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic” Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. informuje o unieważnieniu postępowania nr 6/8.5.1/RPOWŚ/RR Z DNIA 24.01.2018 ROKU w zakresie Zadania nr 1, 2 oraz 3.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU POSTĘPOWANIU nr 6/8.5.1/RPOWŚ/RR Z DNIA 24.01.2018 ROKU 

W związku z realizacją projektu "Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic", mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 dotyczące rozeznania rynku, w celu wybrania najkorzystniejszej oferty Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku na:

 

    ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEJ W RAMACH PROJEKTU
        "KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW - ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC"
                      współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
                Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1
                            Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie
                              na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 - Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta Pobierz

 


 

POSTĘPOWANIE NR 5/8.5.1/RPOWŚ/RR ZAKOŃCZONE:

Wyniki postępowania (29.01.2018)                                                           Pobierz

Poniedziałek, 22 styczeń 2018 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU POSTĘPOWANIU nr 5/8.5.1/RPOWŚ/RR Z DNIA 22.01.2018 ROKU 
W związku z realizacją projektu "Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic", mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 dotyczące rozeznania rynku, w celu wybrania najkorzystniejszej oferty Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku na:

                          ZAKUP USŁUGI CATERINGOWEJ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU                          „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowice”
                          współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
     w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na latach 2014-2020
                                Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
                     Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie
                                   na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe) 

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej wraz z załącznikami Pobierz

 


 

POSTĘPOWANIE NR 4/8.5.1/RPOWŚ/RR ZAKOŃCZONE:

Wyniki postępowania (25.01.2018)                                                           Pobierz

Poniedziałek, 15 styczeń 2018 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU POSTĘPOWANIU nr 4/8.5.1/RPOWŚ/RR Z DNIA 15.01.2018 ROKU
W związku z realizacją projektu "Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic", mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 dotyczące rozeznania rynku, w celu wybrania najkorzystniejszej oferty Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku na:

 

             "ZAKUP MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
    "KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW - ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC"
             współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
       Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
                       Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
          Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie
                          na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 - Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta Pobierz

 

POSTĘPOWANIE NR 3/8.5.1/RPOWŚ/RR ZAKOŃCZONE:

Wyniki postępowania (25.01.2018)                                                           Pobierz

Poniedziałek, 15 styczeń 2018 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU POSTĘPOWANIU nr 3/8.5.1/RPOWŚ/RR Z DNIA 15.01.2018 ROKU
W związku z realizacją projektu "Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic", mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 dotyczące rozeznania rynku, w celu wybrania najkorzystniejszej oferty Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku na:

                            "Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na kursach języka angielskiego
                                                   zawodowego
dla uczestników projektu
                           "Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic"
                          współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
                     Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
                                         Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
                              Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie
                                             na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 - Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta Pobierz
Załącznik nr 4 - Wykaz przeprowadzonych zajęć Pobierz

 

POSTĘPOWANIE NR 2/8.5.1/RPOWŚ/RR ZAKOŃCZONE:

Wyniki postępowania (23.01.2018)                                                           Pobierz

Środa, 10 styczeń 2018 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  W PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU POSTĘPOWANIU nr 2/8.5.1/RPOWŚ/RR Z DNIA 10.01.2018 ROKU
W związku z realizacją projektu „Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 dotyczące rozeznania rynku, w celu wybrania najkorzystniejszej oferty Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

                                                        PRZEPROWADZENIE KURSU
                                                            „SPAWACZ – MAG 135”
na potrzeby realizacji projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”
                 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
          Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
                             Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
                 Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie
                                 na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 - Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta Pobierz
Załącznik nr 4 - Wykaz przeprowadzonych szkoleń Pobierz

 

POSTĘPOWANIE NR 1/8.5.1/RPOWŚ/RR ZAKOŃCZONE:

Wyniki postępowania (25.01.2018)                                                           Pobierz

Środa, 10 styczeń 2018 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  W PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU POSTĘPOWANIU nr 1/8.5.1/RPOWŚ/RR Z DNIA 10.01.2018 ROKU

W związku z realizacją projektu „Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 dotyczące rozeznania rynku, w celu wybrania najkorzystniejszej oferty Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

                                      „PRZEPROWADZENIE KURSÓW"
                                          
      na potrzeby realizacji
      projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”
           
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
     Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
                   Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
            Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie
                       na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)

Zadanie nr 1 – Kurs operatora koparkoładowarki  dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1
Zadanie nr 2a – Kurs operatora wózków widłowych dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1
Zadanie nr 2b – Kurs operatora wózków widłowych dla Technikum nr 2
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 - Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta Pobierz
Załącznik nr 4 - Wykaz przeprowadzonych szkoleń Pobierz

Starachowice dnia 18.01.2018r.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej  w TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na Dostosowanie i adaptację pomieszczeń na potrzeby pracowni w ramach projektu pn. KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW – ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC.

Szczegółowe informacje dostępne  na stronie internetowej: 
http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?wiad=116435

Wyniki postępowania (01.02.2018)                                                           Pobierz

Starachowice dnia 08.01.2018r.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej  w TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na Dostosowanie i adaptację pomieszczeń na potrzeby pracowni w ramach projektu pn. KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW – ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC.

Szczegółowe informacje dostępne  na stronie internetowej: 
http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?wiad=116083

Protokół (17.01.2018)                                                           Pobierz
Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab