Od 01 listopada 2017 r. rozpoczęliśmy realizację staży zawodowych dla beneficjentów projektu, ze statusem biernych zawodowo. Mają one na celu zdobycie doświadczenia oraz nabycie praktycznych umiejętności, niezbędnych do pozyskania przyszłego zatrudnienia. Każdy uczestnik- którego ścieżka w projekcie przewiduje staż zawodowy-  odbędzie 6-miesięczny staż, w trakcie którego zapewniamy: stypendium stażowe i  zwrot kosztów dojazdu.

Regulamin stażu                                                Pobierz
Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab