W 2017 roku w województwie świętokrzyskim ruszy Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych zintegrowany z ogólnopolską Bazą Usług Rozwojowych (BUR). Zgodnie z założeniami systemu, usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach RPOWŚ, będą mogły realizować wyłącznie jednostki szkoleniowo – doradcze zarejestrowane w BUR.

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o.-  po odpowiedniej weryfikacji Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) - otrzymała wpis do BUR z dniem 23 lutego 2017 .

Baza Usług Rozwojowych to internetowa baza zawierająca oferty szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa, e-learningu oraz innych działań, dzięki którym przedsiębiorstwa i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje. Każdy zainteresowany skorzystaniem z opublikowanej oferty usług rozwojowych ma możliwość łatwego i szybkiego odnalezienia usługi dopasowanej do swoich potrzeb.

Przedsiębiorcy, którzy pozyskają dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020, mogą skorzystać jedynie ze szkoleń oferowanych przez podmioty zarejestrowane w BUR.

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w partnerstwie z Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej otrzyma wsparcie w kwocie 12 mln 784 tys. na realizację projektu „Biznes Adapter” w ramach działania 10.5 „Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Dzięki temu projektowi przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z całego pakietu usług doradczych oraz szkoleń dla swoich pracowników, które znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych:

(https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/)

Poziom dofinansowania -  85% każdej usługi. W projekcie preferowani będą przedsiębiorcy działający w obszarach stanowiących inteligentne specjalizacje regionu oraz działający w branżach o najwyższym potencjale do stworzenia nowych miejsc pracy, tj.:

 1. Inteligentne i horyzontalne inteligentne specjalizacje Województwa Świętokrzyskiego:
  •  Zasobooszczędne budownictwo
  •  Przemysł metalowo-odlewniczy
  •  Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze
  •  Turystyka zdrowotna i prozdrowotna
  •  Technologie informacyjno-komunikacyjne
  •  Branża targowo-kongresowa
  •  Zrównoważony rozwój energetyczny
 2. Branże o najwyższym potencjale do tworzenia nowych miejsc pracy:
  •  Metalurgiczna
  •  Maszynowa
  •  Odlewnicza
  •  Motoryzacyjna
  •  Wydobywcza i przeróbki surowców skalnych
  •  Budowlana
  •  Turystyczna

W celu uzyskania informacji na temat możliwości dofinansowania usług z BUR, zapraszamy do kontaktu +48 506-976-134 lub pod adresem e-mail: uslugirozwojowe@ap.org.pl

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Stronę napędza Drupal
FacebookTab