ZAKOŃCZONE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Z DNIA 30.06.2016 ROKU

Wyniki postępowania                            Pobierz

Czwartek, 30 czerwca 2016 r. W związku z realizacją projektu „Aktywność zawodowa – szansą na lepszą przyszłość”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności … dotyczące rozeznania rynku w celu wybrania najkorzystniejszej oferty Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA „SPAWACZ – MAG 135” na potrzeby realizacji projektu „Aktywność zawodowa – szansą na lepszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 10 – Otwarty rynek pracy
Działanie 10.02 - Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia
Poddziałanie 10.02.01 - Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 Oświadczenie Oferenta Pobierz
Załącznik nr 4 Doświadczenie Oferenta Pobierz
Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab