ZAKRES  PROGRAMOWY SZKOLEŃ  DLA  INSTALATORÓW  PANELI  FOTOWOLTAICZNYCH
zgodny z Załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii


Lp Tematy zajęć szkoleniowych Rodzaj zajęć
1

ZAGADNIENIA  OGÓLNE. PODSTAWY STOSOWANIA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

 • historia i perspektywy rozwoju fotowoltaiki w Europie i na świecie

 • korzyści ekonomiczne, środowiskowe, społeczne stosowania fotowoltaiki,

 • przepisy krajowe oraz polskie normy dotyczące stosowania i wykorzystania fotowoltaiki,

 • prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora, warunki uzyskania, odnawiania i przyczyny utraty certyfikatu

 • przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, identyfikacja zagrożeń

 • przykładowe systemy certyfikacji wyrobów


Teoria
2

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I ZASADY DZIAŁANIA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH


 • ogniwo słoneczne – budowa i zasady działania

 • rodzaje ogniw i modułów fotowoltaicznych

 • rodzaje systemów fotowoltaicznych

 • urządzenia i elementy systemów fotowoltaicznych


Teoria
3

ZASADY DOBORU SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH


 • wybór rozwiązań technicznych

 • profile energetyczne odbiorników

 • pozyskiwanie i przetwarzanie danych pogodowych

 • wymiarowanie systemu

 • autonomiczne systemy fotowoltaiczne

 • podłączanie systemu fotowoltaicznego do sieci energetycznej

 • polskie normy oraz specyfikacje techniczne związane z grupą tematyczną


Teoria i praktyka
4

MONTAŻ I REGULACJA INSTALACJI SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO


 • bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu instalacji

 • plan instalacji

 • narzędzia i wyposażenie do montażu

 • zasady praktyczne instalacji modułu, dobór i wymiarowanie przewodów oraz kabli

 • konfigurowanie i uruchamianie systemów fotowoltaicznych

 • współpraca z akumulatorami w systemach autonomicznych

 • ograniczanie przepięć

 • instalacja odgromowa oraz instalacja uziemienia

 • montaż systemów fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami i konstrukcjami budowlanymi (bipv) oraz systemów niezintegrowanych (bapv)

 • analiza typowych błędów montażowych instalacji

 • warunki odbioru i dokumentacja techniczna instalacji


Teoria i praktyka
5

WYDAJNOŚĆ SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH


 • charakterystyki prądowo-napięciowe modułów czynniki mające wpływ na wydajność pracy

 • ocena pracy systemu – analiza wskaźników jakości


Teoria i praktyka
6

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ I UTRZYMANIEM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH


 • program utrzymania systemów PV, analiza błędówrodzaje typowych zakłóceń i awarii w systemach

 • monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego – wytyczne i wymagania dotyczące pomiarów i ich analiza


Teoria i praktyka

Szkolenie będzie realizowane w wymiarze 16 - 64 godziny dydaktyczne.
Wymiar godzinowy będzie dostosowywany do wiedzy i umiejętności bazowych uczestników lub wymagań Zleceniodawcy.

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab