AKREDYTACJA Urzędu Dozoru Technicznego nr OZE-A/10/00030/15

W wyniku przeprowadzonej przez Urząd Dozoru Technicznego oceny Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Starachowicach została wpisana na listę akredytowanych organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii – systemy fotowoltaiczne.

Uzyskana akredytacja potwierdza, że Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. spełnia wymogi stawiane ośrodkom kształcenia określone w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii tzn.:

  • posiada system zarządzania szkoleniami;
  • posiada warunki lokalowe i wyposażenie gwarantujące prawidłowe przeprowadzenie szkoleń;
  • dysponuje kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do przeprowadzenia szkoleń.

Ukończenie szkolenia podstawowego lub przypominającego w Akademii Przedsiębiorczości umożliwia przystąpienie do egzaminu przed komisją UDT, uzyskanie certyfikatu instalatora mikro i małych instalacji fotowoltaicznych oraz wpis do ogólnopolskiego rejestru instalatorów prowadzonego przez UDT.

Kontakt:
Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o.
25-012 Kielce, ul. Mała 14
tel. 506-976-134 , fax 41 275 19 05

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab