ZAŚWIADCZENIE  POTWIERDZAJĄCE  UKOŃCZENIE   SZKOLENIA  

wydane na podstawie §10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii

 

CERTYFIKAT  INSTALATORA ODNAWIALNYCH  ŹRÓDEŁ  ENERGII

wydany przez Urząd Dozoru Technicznego na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne


 

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab