KONTAKT
Obrazek użytkownika joanna.lurzynska
Joanna Lurzyńska

506 976 134


Obrazek użytkownika anna.lutek
Anna Lutek

506 976 134

WYDŁUŻENIE TERMINU REKRUTACJI do projektu „HerOSI Biznesu”


Zgodnie z § 6 ust. I pkt. 5a Regulaminu rekrutacji dotyczącego projektu „HerOSI Biznesu” Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. wydłuża termin składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 22.01.2021 r. do godz. 15.00.

Dotyczy to wyłącznie:
- osób bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia) i biernych zawodowo posiadających status REEMIGRANTA.


FacebookTab