KONTAKT
Obrazek użytkownika joanna.lurzynska
Joanna Lurzyńska

506 976 134


Obrazek użytkownika anna.lutek
Anna Lutek

506 976 134

WYNIKI OCENY FORMULARZY REKRUTACYJNYCH - I NABÓR, projekt "HerOSI Biznesu"


W zakładce LISTY RANKINGOWE opublikowane zostały Listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kobiety oraz Listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Mężczyzn, na których widnieją wszystkie osoby ubiegające się o udział w projekcie "HerOSI Biznesu" w ramach I Naboru. Wszyscy Kandydaci/Kandydatki zostaną poinformowani listownie o wynikach oceny formularzy. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rekrutacji, §7 Ogłoszenie wyników rekrutacji, punkt 10, od przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną oceny nie przysługują Kandydatowi/Kandydatce ubiegającemu się o udział w Projekcie żadne środki odwoławcze.
 


FacebookTab